AXA pojišťovna, a.s.

Už v základním balíčku havarijního pojištění Vás u AXA pojišťovny čeká široké pojistné krytí. Pojišťovna AXA Vám pojistí osobní a lehká užitková vozidla do 3,5 tuny, která mají maximálně 9 sedatel. Spolu s vozidlem je možno pojistit doplňkovou i zvláštní výbavu a přívěsy do celkové hmotnosti 750 kg. Díky výhodnému systému bonusů máte možnost ušetřit až 60 % z ceny pojistného.

Havarijní pojištění platí na území Evropy a Turecka s výjimkou Běloruska, Ukrajiny, Ruské federace a Moldavska.

 

Frekvence plateb je na Vás, máte možnost výběru mezi čtvrtletní, pololetní a roční frekvencí, přičemž preferovaným způsobem je platba jednou za rok. Při zvolení tohoto způsobu placení získáváte slevu 10 % na pojistném.

 

Máte možnost se připojistit v několika oblastech:


Úrazové připojištění

V případě, kdy převážíte další osoby patří toto připojištění mezi jednoznačně doporučená. Pro každou přepravovanou osobu platí pojistná částka:

– 500 000 Kč za smrt následkem úrazu
1 000 000 Kč za trvalé následky úrazu

 

K dispozici přitom máte dvě varianty tohoto připojištění:
– pouze pro řidiče
– pro všechny osoby přepravované ve vozidle

 

Připojištění skel

V případě poškození, zničení nebo krádeže všech skel jakoukoli nahodilou události se Vám bude hodit toto připojištění.

Pokud dodáte do pojišťovny fotodokumentaci, je účast sjednaná na 1 000 Kč (33 Euro), pokud si navíc necháte poškozené sklo opravit (vyměnit) ve smluvním servisu, pak je toto připojištění bez spoluúčasti.

Toto připojištění je k dispozici ve třech variantách:
– 10 000 Kč
– 20 000 Kč
– 40 000 Kč


Připojištění zavazadel

Připojištění zavazadel se sjednává pro případ:
– zničení v důsledku živelní události
– poškození, zničení nebo ztráty při dopravní nehodě
– krádeže vloupáním, loupežným přepadením zavazadel umístěných ve vozidle a střešním nosiči


Maximální limit plnění je 30 000 Kč (při krádeži ze střešního nosiče je max. plnění 15 000 Kč při spoluúčasti 5 000 Kč). Jako zavazadlo lze pojistit i dětskou autosedačku.

 

Připojištění náhradního vozidla

Toto připojištění kryje náklady za pronájem náhradního vozidla po dobu opravy pojištěného vozidla v důsledku poškození vozidla následkem dopravní nehodě.
– Maximální celkový limit je 10 000 Kč (400 €), maximálně však po dobu 10 dnů.
– Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

 

 

 

Připojištění právní asistence PLUS

Rozšiřuje základní rozsah právní asistence o pojistná rizika sporů souvisejících s:
– Kontrolami motorového vozidla na Stanicích technické kontroly (STK)
– Užíváním parkovacích míst nebo garáží
– Dalšími závazkovými vztahy týkajícími se vozidla
– Trestním nebo správním řízením

 

 

 

Asistence

Asistence je Vám k dispozici na cestách, kdykoli budete v nouzi. Je bezplatná a na AXA Pojišťovnu se můžete obrátit nejen při pojistné události, ale kdykoli budete potřebovat od své pojišťovny poradit na cestách. Zdarma je pojištění asistence pneumatik – pojišťovna Vám uhradí opravu poškozené pneumatiky či nákup nové až do výše 3 000 Kč.

 
Pojistné podmínky pro pojištění vozidel platné od 16. 6. 2014
Pojistné podmínky pro pojištění vozidel Auto GO
Systém bonus, malus

Máte dotaz? Kontaktujte nás
Váš dotaz byl úspěšně odeslánDěkujeme za zaslání dotazuposlat další »Vytiskni stránku Pošli známému
Odkaz byl úspěšne odeslán   poslat další »