Pojištění domácnosti - AXA pojišťovna, a.s.

Pojišťovna AXA nabízí svým klientům jednoduchý, srozumitelný produkt. Již v základním pojištění klient získává pojištění odpovědnosti včetně asistenčních služeb. Navíc, pokud AXA při havárii nepošle pomoc do jedné hodiny od nahlášení, zaplatí Vám 500 Kč. Na výběr je ze dvou typů pojištění v produktu DOMOV,  pojištění nemovitosti (Stavba) a domácnosti, tedy vybavení Vašeho domova (Domácnost).

Pojištění DOMOV vám uhradí škody vzniklé:

 • požár, výbuch, úder blesku, , náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa jeho části či nákladu, kouř, náraz vozidla, rázová vlna,
 • vichřice, krupobití, zemětřesení, sesun půdy nebo lavin, tíha sněhu nebo námrazy, zřícení skal nebo zemin,
 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů,
 • vodovodní škody, mráz na vodovodním zařízení,
 • odcizení, vandalismus, poškození nebo zničení stavebních součástí.

Pomůže Vám vyřešit:

 • Spory po nákupu vybavení vaší domácnosti (reklamace apod.),
 • Spory s dodavateli služeb (elektřina, plyn, voda, TV, telefony atd.),
 • Další spory jakkoli související s Vaší domácností.

Unikátní sleva min. 3 % za bezeškodní průběh

Při bezeškodním průběhu můžete pravidelně uplatňovat slevu ve výši minimálně 3 % spojenou s valorizací pojistného krytí, což znamená automatické navyšovaní částky, na kterou jste pojištění, podle růstu cen stavebních prací a inflace. Nikdy se vám pak nemůže stát, že budete pojištěni nedostatečně.


Výhodné připojištění proti povodním

Proti dnes tolik aktuálním povodním a záplavám se můžete připojistit v maximálním rozsahu a za nízké pojistné.

 • pojištění odpovědnosti za škodu ZDARMA
 • asistenční služba ZDARMA (technická i právní)

Možno připojistit:

 • povodeň, záplava (volitelně, zahrnuto dle místa pojištění a povodňových zón),
 • připojištění Domácnost (povodeň a záplava, zkrat elektromotoru, rozbití skla, nepřímý úder blesku, přepětí, zatečení srážek),
 • právní asistence Komfort.

 

 

DOMÁCNOST
Pojistná částka Max. 5 000 000 Kč
Spoluúčast 1 000 Kč

 

 

 

 

ODPOVĚDNOST ČLENŮ DOMÁCNOSTI
Pojistná částka škody na zdraví nebo životě 1 000 000 Kč
škody na majetku 500 000 Kč
jiná majet. škoda (finanční škody) 100 000 Kč
Pojistné zahrnuto v ceně produktu Domácnost

 

 

 

 

PŘIPOJIŠTĚNÍ ASISTENCE
Technická asistence (odstranění příčiny havárie, uvedení do původního stavu, nouzový provoz) limit na pojistnou událost (PU) 3 000 Kč
Právní asistence (spory dodavatelské, spotřebitelské, s dodavateli služeb, dědické, sousedské vč. civilního, soudního a správního řízení) Limit na událost: 3 000 Kč
Roční limit plnění 8 000 Kč
Pojistné zahrnuto v ceně produktu Domácnost i Stavba

 

 

 

 

PŘIPOJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ ASISTENCE KOMFORT
Limit pojistného plnění na PU/rok 60 000 Kč / 100 000 Kč
Pojistné 600 Kč

 


Ke stažení:
Informace pro klienta produkt Domov
Pojistné podmínky
Postup při hlášení pojistné události povodeň

 

 

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás
Váš dotaz byl úspěšně odeslánDěkujeme za zaslání dotazuposlat další »Vytiskni stránku Pošli známému
Odkaz byl úspěšne odeslán   poslat další »