Povinné ručení

Porovnání povinného ručení online. Srovnání povinného ručení u 7 pojišťoven. Online uzavření povinného ručení a internetové slevy.


Porovnat ceny

Porovnání povinného ručení

Porovnání povinného ručení

V naší kalkulaci povinného ručení porovnáte povinné ručení od 7 pojišťoven na trhu. Porovnáváme pro Vás mnoho parametrů, abychom pro vás vybrali to nejvýhodnější pojištění na trhu. Samozřejmostí je také okamžitá možnost uzavření povinného ručení, či zaslání kalkulace na Váš email pro pozdější použití. Po uzavření dostanete do 24 hodin na svůj email zelenou kartu. Další postup uzavření najdete na jak uzavřít povinné ručení »

Vybrané kalkulace povinného ručení

fabia
Škoda Fabia 1.0
roční pojistné 1080 Kč
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Bonus 156 měsíců, PSČ: 666 01
fabia
Škoda Fabia 1.2 HTP
roční pojistné 1 340 Kč
e-Finance Motor
Bonus 156 měsíců, PSČ: 666 01
octavia
Škoda Octavia 1.6
roční pojistné 1 507 Kč
e-Finance Motor
Bonus 156 měsíců, PSČ: 666 01

Povinné ručení porovnání

Na našich stránkách porovnáte povinné ručení u 7 pojišťoven. U každé z těchto pojišťoven si ho můžete ihned uzavřít.

Povinné ručení

Na našem webu najdete aktuální povinné ručení 2015.

Povinné ručení ceník

V naší kalkulačce povinného ručení je obsažen kompletní ceník povinného ručení většiny pojišťoven dostupných na trhu, vyjma jedné pojišťovny.

Nejlevnější povinné ručení

Nejlevněji povinné ručení uzavřete, pokud si online porovnáte nabídky všech pojišťoven a správně zadáte údaje mající vliv na cenu pojištění, jako je např. počet bezeškodných měsíců, další uzavřené smlouvy např. životní pojištění, penzijní připojištění atp.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Povinné ručení, tedy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla musí, mít každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. V případě, že vozidlo toto pojištění nemá, má jeho majitel odevzdat SPZ a OTP (malý techničák) příslušnému orgánu evidence (registru) vozidel. Povinné ručení musí mít uzavřeno také vozidlo, které je pouze ponecháno na pozemní komunikaci.

Kolik zaplatím, pokud nemám uzavřeno povinné ručení?

POZOR! Pokud povinné ručení není uzavřeno a nejsou odevzdány SPZ orgánu evidence, uhradí majitel vozidla příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů, což je kontrolní orgán zabývající se povinným ručením, ve výši od 20 do 300 Kč za každý den a to s platností od ledna 2009.

Co je kryto povinným ručením, na co máme nárok

  1. způsobená škoda na zdraví nebo usmrcení,
  2. způsobená škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škoda vzniklá odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
  3. ušlý zisk,

účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení podle písmen a) až c); v souvislosti se škodou podle písmene b) nebo c) však jen v případě marného uplynutí lhůty 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění nebo spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků při neoprávněném odmítnutí anebo neoprávněném krácení plnění pojistitelem povinného ručení.

Jak a kdy mohu povinné ručení vypovědět

Změna vlastníka vozidla

V případě změny vlastníka vozidla povinné ručení zaniká ke dni, ke kterému tuto změnu vlastníka nahlásím pojistiteli. Je potřeba doložit písemnou výpověď a doklad o převodu vozidla na jiného vlastníka, např. kupní smlouvu.

Výpověď pojistné smlouvy

V případě, že se rozhodnete např. změnit pojišťovnu, můžete povinné ručení vypovědět podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Konec pojistného období je datum stanovené v pojistné smlouvě, ke kterému je pojistné splatné.

Další případy ukončení povinného ručení

  1. totální škoda na vozidle nebo odcizení vozidla
  2. v případě neplacení pojistného, pojištění zaniká po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného, lhůta přitom nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí upozornění na zánik pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo.

Výše příspěvků do garančního fondu

Výše příspěvku do garančního fondu

Příspěvek se hradí za každý den, za který není vozidlo pojištěno. Denní sazba je dána novelou zákona č. 168/1999 Sb., u osobních vozidel činí 50-70 Kč, vyšší je u vozidel nákladních - až 300 Kč.

Celkový příspěvek se vypočte takto: počet dní x denní sazba + náklady uplatnění

Nárok na náklady uplatnění je dán zákonem a představuje zejména tisk dopisu, poštovné, zpracování plateb, atd.

Přehled denních sazeb podle druhů vozidel:

Druh vozidlaDenní sazba v Kč
1. motocykl s objemem válců motoru do 350 cm320
2. motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm330
3. osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm350
4. osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 cm370
5. autobus160
6. nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do 10 000 kg130
7. tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg300
8. speciální vozidlo80
9. přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg30
10. zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo40
11. ostatní vozidla60

Odkdy a za jaké období budu hradit příspěvek do garančního fondu?

S platností od 1. 1. 2009 se příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů hradí za každý den, kdy nebylo vozidlo pojištěno. Tato povinnost se vztahuje na majitele a provozovatele nepojištěných motorových vozidel a vyplývá z § 24c zákona č. 168/1999 Sb. Příspěvek do garančního fondu nemá zpětnou účinnost, tzn. nevztahuje se na období před 1. 1. 2009.

Jak vypovědět povinné ručení

Jak a kdy mohu povinné ručení vypovědět

Změna vlastníka vozidla

V případě změny vlastníka vozidla povinné ručení zaniká ke dni, ke kterému tuto změnu vlastníka nahlásím pojistiteli. Je potřeba doložit písemnou výpověď a doklad o převodu vozidla na jiného vlastníka, např. kupní smlouvu.

Výpověď pojistné smlouvy

V případě, že se rozhodnete např. změnit pojišťovnu, můžete povinné ručení vypovědět podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Konec pojistného období je datum stanovené v pojistné smlouvě, ke kterému je pojistné splatné.

Další případy ukončení povinného ručení

  1. totální škoda na vozidle nebo odcizení vozidla,
  2. v případě neplacení pojistného, pojištění zaniká po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného, lhůta přitom nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí upozornění na zánik pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo.

Články o povinném ručení na našem blogu:

Boom nákupů aut nahrává sekundárně odvětví pojištění vozidel

Nových registrací v EU přibylo meziročně do června o 9,4 %, v ČR o 17 %. V souvislosti s tím posiluje povinné ručení i havarijní pojištění.

zobrazit celý článek »

Motoristé mohou označit nejhorší úseky českých silnic

Portál Výmoly.cz za podpory nadace pojišťovny Generali a pod záštitou BESIPu vyhlašují 6. ročník motoristické ankety Nejhorší díra republiky. Hlasovat pro nejhorší výtluk na českých silnicích lze na www.vymoly.cz do 31. července 2016.

zobrazit celý článek »

Kritická místa českých silnic

Z top desítky nejhorších úseků se v roce 2015 objevily hned dvě nové lokality ve Středočeském a Ústeckém kraji, nejnebezpečnější místo v celé zemi se nacházelo na Liberecku.

zobrazit celý článek »

Porovnáte nabídku všech následujících pojišťoven

AXAČSOBe-Finance MotorHasičská vzájemná pojišťovnaSlavia pojišťovnaWustenrot
Máte dotaz? Kontaktujte nás
Váš dotaz byl úspěšně odeslánDěkujeme za zaslání dotazuposlat další »Vytiskni stránku Pošli známému
Odkaz byl úspěšne odeslán   poslat další »