Porovnání pojištění online - cestovní pojištění | Pojisteni.Com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

Pojištění osob - životní pojištění

Jak uzavřít životní pojištění?

Uzavření životního pojištění patří vzhledem k jeho důležitosti, dlouhé době trvání pojistné smlouvy a záměru, k čemu má vlastně sloužit, k důležitému rozhodnutí. Ve většině případů životní pojištění neuzavíráme s pojistným obdobím jednoho roku, jako u většiny ostatních pojištění, ale s pojistným obdobím zpravidla delším. Z těchto důvodů je zapotřebí věnovat výběru vhodného produktu patřičnou pozornost.

Výklad pojmů


Alokace aktiv: Rozložení aktiv do investičních instrumentů např. dluhopisy, různé kmenové akcie, komodity a pod.
Pojistná částka: Maximální částka vyplacená při vzniku pojistné události nebo základní částka pro výpočet plnění při dožití (dožití se konce pojistné doby).
Pokladniční poukázka: Státní dluhopis s dobou splatnosti do 1 roku.

Pojištění nebo spoření?

Při výběru vhodného produktu je potřebné si nejprve uvědomit, co od pojištění očekáváme. Chceme být pojištěni proti neočekávaným událostem jako jsou úraz, nemoc či smrt, nebo chceme pouze spořit, nebo chceme být pojištěni i spořit?

Pokud chceme spořit, jaký je náš investiční horizont, tzn. doba po kterou chceme spořit. Jaké očekáváme zhodnocení: chceme být na úrovni inflace, těsně nad úrovní inflace či očekáváme zhodnocení hodně nad úrovní inflace?

Musíme si také uvědomit to, že vyšší očekávané zhodnocení, přináší také vyšší riziko ztrát a naopak.

Rizikové životní pojištění (pojištění smrti), úrazové pojištění, pojištění ušlého výdělku, pojištění invalidity a další

Jedná se o produkty, které nám zajišťují pouze krytí určitých ve smlouvě uvedených pojistných rizik. Tyto produkty se uzavírají hlavně proto, aby nás nebo naše blízké zabezpečily v případě úrazu, nemoci, nebo smrti a ještě se více nezhoršila situace vzniklá nedostatkem finančních prostředků.

V západních zemích je zcela běžné, že člověk, na jehož příjmech jsou závislé blízké osoby, se pojišťuje na 3-5násobek ročních příjmů.


Pojištění se také často využívá pro krytí hypotéky. Pracovníci hypotečních bank se snaží svým klientům vnutit nějaké rizikové pojištění, které ovšem ve většině případů kryje obchodní potřeby bank, ne však skutečné potřeby klienta. Většina z hypotečních bank na českém trhu nepodmiňuje poskytnutí hypotéky rizikovým životním pojištěním. Je pouze na klientovi a jeho odpovědnosti, zda, kdy a prostřednictvím koho si rizikové životní pojištění uzavře tak, aby vyhovovalo jeho osobním potřebám.

Příklad:

U 30letého muže se měsíční pojistné na pojistnou částku 1 mil. Kč pro případ smrti pohybuje okolo 400 Kč, záleží na pojišťovně a délce pojistné doby. 

Pojištění se dá uzavřít s pevnou, nebo postupně klesající pojistnou částkou.

Životní pojištění jako investice 

Zde musíme rozlišit, jaká část z námi placeného pojistného se u pojišťovny ukládá jako tzv. rezerva. Pouze tato část je pojišťovnou zhodnocována garantovaným ročním úrokem (v současnosti se tento úrok pohybuje mezi 2 až 3 procenty) a tzv. podílem na přebytku. V případě uzavření pouze rizikového pojištění (viz. výše) se nám neukládá žádná část ze zaplaceného pojistného.

Na trhu je mnoho produktů životního pojištění, které se liší jednak způsobem zhodnocování, např. rezerva u klasického životního pojištění je pojišťovnou hodnocena v tzv. bezpečných investičních instrumentech jako jsou např. státní dluhopisy či pokladniční poukázky. Zhodnocení takto investovaných prostředků se pohybuje přibližně na úrovni inflace. Jedná se však o relativně bezpečnou investici.

Již tříletou "novinkou" na trhu životního pojištění je tzv. investiční pojištění, u kterého si sami volíme investiční strategii. Můžeme tedy svoji investici rozdělit do několika podílových fondů a i v průběhu pojištění toto rozložení prostředků (alokaci) měnit. Obvykle je před námi výběr ze tří základních fondů: dluhopisový, smíšený a akciový. Ve stejném pořadí můžeme očekávat i výši potencionálního zhodnocení, ale i rizika. Můžeme očekávat, že dluhopisové fondy naši investici dlouhodobě zhodnotí na úrovni nebo mírně nad úroveň inflace, smíšené fondy více nad úrovní inflace a akciové fondy nejvíce nad úrovní inflace.

Pro bližší představu uvádíme následující tabulku výnosů amerických cenných papírů v letech 1926-1994:
  Průměrný roční výnos (p.a.) Počet let s kladnými výnosy Počet let se zápornými výnosy Riziko ztráty pokud budu investovat na 1 rok
Akcie 10,2% 49 20 20,3%
Dlouhodobé podnikové dluhopisy 5,4% 53 16 8,4%
Státní dluhopisy, pokladniční poukázky 3,7% 68 1 3,3%
Inflace 3,1% 59 10 4,6%

Další statistiky amerického trhu ukazují, že při dlouhodobé investici do akcií klesá riziko ztráty této investice téměř k nule, např. při investičním horizontu 10 let je toto riziko velmi malé a pohybuje se okolo 1 %. Podmínkou tohoto tvrzení je vysoká alokace aktiv, kterou zajišťují právě investiční fondy.

Výši zhodnocení investice do životního pojištění pozitivně ovlivňuje také daňové zvýhodnění. V případě splnění podmínek daných Zákonem č. 586/1992 sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů si fyzická osoba může svůj daňový základ snížit ročně až o 12.000,- Kč zaplacených na životní pojištění a tím ušetřit na dani ročně až 3.840,- Kč.

Pojistné programy

Na českém trhu pojišťovny nabízejí mnoho pojistných programů životního pojištění, kde si můžeme kombinovat spořící složky se složkami rizikovými, pojistit více osob např. rodiče a děti atp. Vhodnou kombinací složek programu můžeme dosáhnout určité úspory na rizikových složkách pojištění. V případě pojištění více osob můžeme však omezit variabilitu tohoto pojištění. Proto, pokud máme dostatek finančních prostředků, doporučujeme nekombinovat pojištění více osob v jednom programu.

V případě "spořícího" pojištění dětí dbejme na to, aby hlavním pojištěným pro případ úrazu, nemoci a smrti byl ten rodič, který pojištění platí. Jenom tak bude mít náš potomek jistotu, že na konci pojištění uvidí opravdu ty peníze, které mu chtěl rodič naspořit.

Použitá literatura:
RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., Finanční trhy, Bankovní institut vysoká škola, a.s., druhé vydání 2004, ISBN-80-7265-061-0


Nabízíme Vám bezplatné poradenství odborníků e-Finance, a.s.:

V případě že máte zájem o bezplatné nezávislé poradenství odborníků e-Finance, vypracování návrhu nejvhodnějšího pojištění od 3 námi vybraných renomovaných pojišťoven, napište nám na e-mail info@e-finance.cz pro jaký účel chcete pojištění  uzavřít, věk a zaměstnání pojištěného, na jakou doby má být pojištění uzavřeno, maximální pojistné, které jste ochotni platit, případně pojistnou částku, nebo kolik si chcete naspořit, Vaše jméno a telefon (nejlépe mobilní), čas kdy je nejlépe s Vámi návrh telefonicky konzultovat. Na požadavky bez jména a  telefonu nebudeme reagovat.

Návrh Vám vypracujeme a zašleme do 2 pracovních dnů. Pokud se pro nějaké pojištění z návrhu rozhodnete, smlouvu Vám zašleme poštou. Pokud jste z Prahy nebo Brna, doručíme Vám smlouvu osobně.


Máte dotaz? Kontaktujte nás