Porovnání pojištění online - cestovní pojištění | Pojisteni.Com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.


Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na životě, zdraví, věci a jinou z nich vyplývající majetkovou škodu (ztráta na výdělku nebo ušlý zisk po dobu pracovní neschopnosti), za kterou provozovatel nestátního zdravotnického zařízení odpovídá v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Pojištění lze rozšířit i na odpovědnost za škodu na pronajatých nemovitostech či na věcech zaměstnanců.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které byly zapříčiněny až 3 roky před počátkem pojištění a které byly ohlášeny do 3 let po jeho zániku.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání ekonomických a právnických a dalších profesí


Toto pojištění zahrnuje odpovědnost za čistou finanční škodu, za kterou pojištěný odpovídá v souvislosti s výkonem povolání. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které byly zapříčiněny až 3 roky před počátkem pojištění a které byly ohlášeny do 3 let po jeho zániku.

Pojištění se vztahuje také škodu na životě, zdraví a věci způsobenou provozní činností pojištěného, včetně náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poškozené osoby.

Lze rozšířit i na:

  • odpovědnost za škodu na převzatých věcech
  • odpovědnost za škodu na pronajatých nemovitostech

Pojištění lze sjednat pro tyto profesní skupiny:

  • advokáti
  • auditoři
  • daňoví poradci
  • notáři
  • patentoví zástupci
  • architekti
  • další profese na základě požadavku

Dostupnost služeb

V současné době zajišťujeme komplexní správu pojištění přes 4 000 firem z celé ČR.

Kontakt

V případě vašeho zájmu o osobní prezentaci a nabídku našich služeb prosím kontaktujte paní Lenku Chládkovou, tel. 541 421 612, 602 543 430, e-mail: chladkova@e-finance.cz.


Máte dotaz? Kontaktujte nás