Porovnání pojištění online - cestovní pojištění | Pojisteni.Com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

Souhrnné pojištění majetku

Předmětem pojištění majetku mohou být budovy a věci movité (výrobní a provozní zařízení, zásoby).

Pojištění majetku se sjednává na novou hodnotu (tj. částku, kterou je nutno vynaložit na znovupořízení nové věci) nebo na časovou hodnotu (hodnota snížená o opotřebení majetku).

Nabízíme Vám pojištění majetku proti následujícím rizikům:

 • požár, úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení letadla,
 • vichřice nebo krupobití,
 • povodeň nebo záplava,
 • zemětřesení,
 • výbuch sopky,
 • sesuv půdy,
 • lavina a tíha sněhu,
 • voda z vodovodního zařízení,
 • voda ze sprinklerových hasicích zařízení,
 • krádež vloupáním a loupež,
 • náraz motorového vozidla,
 • kouř,
 • rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem,
 • pojištění lze rozšířit podle individuálních potřeb zákazníka v rámci doložek Allianz jako např. pojištění proti pádu stromů, stožárů a jiných předmětů,
 • dále je možné sjednat komplexní pojištění proti všem rizikům, zvané také "Allrisk pojištění" (vztahuje se na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena).

Pojištění skla

Toto pojištění se vztahuje především na pevně osazená zasklení (tj. okenní tabule i vnitřní zasklení). Na přání klienta lze rozšířit např. o předměty umístěné vně budovy (např. firemní štíty, reklamní tabule, vnější osvětlení).

Pojištění se sjednává proti riziku rozbití skla. V rámci pojištění skla je možné sjednat i pojištění nákladů vynaložených v příčinné souvislosti s pojistnou událostí (např. náklady na provizorní opravu či speciální povrchovou úpravu pojištěného zasklení nebo náklady na lešení a jiné pomůcky včetně montáže anebo demontáže stavebních součástí nutných k úpravě zasklení).

Dostupnost služeb

V současné době zajišťujeme komplexní správu pojištění přes 4 000 firem z celé ČR.

Kontakt

V případě vašeho zájmu o osobní prezentaci a nabídku našich služeb prosím kontaktujte paní Lenku Chládkovu, tel. 541 421 612, 602 543 430, e-mail: chladkova@e-finance.cz.


Máte dotaz? Kontaktujte nás