Pojištění lodě, odpovědnosti z provozu lodě a pojištění propadnutí kauce | Pojisteni.com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

Pojištění lodí

Sjednejte si pojištění lodí. Součástí pojištění je kromě havarijního pojištění odpovědnost při běžném užití nebo při soutěžích.


Pojištění plachetnic, motorových člunů a plavidel

Pořízení a provoz plachetnice nebo motorového člunu není levnou záležitostí. Například na nákup nejlevnější nové plachetnice Bavaria Easy 9.7 si budete muset připravit v přepočtu více než 1,5 milionu korun. Vzhledem k vysoké hodnotě lodi, možnému riziku jejího poškození nebo způsobení škody při plavbě třetím osobám je potřeba myslet na pojištění plavidla. Na stránkách Pojisteni.com si můžete sjednat pojištění plavidla, pojištění odpovědnosti z provozu plavidla a pojištění propadnutí kauce při pronájmu plavidla.

 

Pojištění rekreačního plavidla

Rekreačním plavidlem se rozumí například motorový člun, obytná loď, menší plachetnice, námořní jachta, katamarán a další plavidla, která nejsou využívána pro závody a soutěže. Pojištění kryje jak škody na samotném plavidle, tak i škody na jeho obvyklém příslušenství a vybavení.

Chráněni jste vždy v případě:

  • Havárie
  • Živelní události
  • Vandalismu
  • Odcizení

Pojištění rekreačního plavidla se sjednává pro Českou republiku nebo Evropu a Středozemní moře.

Majitelé plavidel si musí dát pozor také na výluky z pojištění. Pojišťovna vám škodu neproplatí v případě, pokud plavidlo vedla osoba bez příslušného oprávnění, byla-li způsobena úmyslně pojištěným, vůdcem plavidla, posádkou na palubě lodi nebo pod vlivem alkoholu.

Pozor si musíte dát i na oblast, ve které plujete. Náhradu škody nezískáte v případě škody, ke které došlo při plavbě mimo schválenou oblast. Majitelé plavidel nesmí podceňovat ani pravidelnou údržbu lodi. Pojistné plnění nezískáte, pokud došlo ke škodě následkem stáří plavidla nebo jeho zanedbané či nedostatečné údržby.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem plavidla

Stejně jako na silnici odpovídáte také na vodě za všechny škody, které způsobíte třetím osobám. Stát se může cokoliv – srazíte se například s jiným plavidlem, odřete sousední loď při kotvení nebo poškodíte vybavení přístaviště. Pro tyto případy je potřeba mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem plavidla. Pojištění odpovědnosti se vztahuje také na újmy na životě, škody na věci a jiné újmy na jmění. Z pojištění odpovědnosti rekreačního plavidla nejsou hrazeny škody způsobené členům posádky.

Pojištění plavidel od Allianz nabízí několik limitů pojistného plnění. Cenu pojištění (kromě výše zvoleného limitu pojistného plnění) ovlivňuje v případě plachetnic celková plocha základního oplachtění. Pojistit lze plachetnici s plochou oplachtění od 10 až do 100 m2. U ostatních plavidel s motorem je pro výpočet pojistného rozhodující maximální výkon motoru (od 15 do 200 kW). Pojistit lze jak plachetnice určené k rekreaci, tak i plachetnice pro závody a soutěže.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem rekreačního plavidla si můžete sjednat pro Evropu a Středozemní moře.

Limity pojistného plnění:

  • 10, 15, 25 nebo 145 milionů korun v případě újmy na zdraví
  • 2, 10 nebo 15 milionů korun pro škody na věci
  • 80 tisíc korun pro jinou újmu

Při škodě vyžaduje pojišťovna spoluúčast pojištěného ve výši 10 % z pojistného plnění. Minimální částka spoluúčasti v případě pojištění odpovědnosti u lodí pro rekreační platbu je 2 500 korun, maximálně však 20 tisíc korun. Pokud se jedná o plavidlo určené pro závody a soutěže, pohybuje se částka spoluúčasti od 5 do 40 tisíc korun.

 

Pojištění propadnutí kauce

Pronájem plachetnice, motorového člunu nebo jiného plavidla je hojně využívanou alternativou k vlastnění lodě. Při pronájmu vyžadují pronajímatelé složení vratné kauce, jejíž propadnutí si můžete pojistit. Cena pojištění se odvíjí od výše kauce. Uzavřít si můžete jak jednorázové pojištění, tak i roční. Pokud v kalendářním roce uzavřete více než jedno pojištění kauce a u předchozích pojištění vám nevznikla žádná pojistná událost, můžete získat slevu až do výše 40 % z pojistného. Spolu s jednorázovým pojištěním si můžete připlatit také za připojištění odpovědnosti, u kterého jsou kryty škody na životě až do výše 15 milionů korun, škody na věci do 2 milionů korun a jiné újmy na jmění do 80 tisíc korun.

Mám zájem o nabídku

Vyplňte prosím následující údaje, abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou pojištění.

Parametry pojištění

Druh pojištění

Druh plavidla

Typ pojištění

Ostatní plavidla se základním oplachtěním maximálně s motorem o výkonu maximálně

Limity pojistného plnění

pro újmu na životě

pro škodu na věci

jiná ujma na jmění

Cena:

0

Kontaktní údaje

Vyplněním formuláře udělujete společnosti e-Finance Makléři, s.r.o. souhlas ke zpracování svých osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů

Na pojištění lodí spolupracujeme

Allianz

Máte dotaz? Kontaktujte nás