Menu
515 555 555
Po-Pá 9-18 hod.

Generali pojišťovna, a.s.

Generali nabízí pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli všem, kteří se chtějí vyhnout situaci, kdy po nich jejich zaměstnavatel může požadovat až 4,5násobek jejich hrubé mzdy. K tomu může dojít snadno i malou nezodpovědností, která způsobí zaměstnavateli veliké škody.

Paleta situací je široká: ztráta služebního mobilu, notebook, který se nešikovným pohybem ocitne na zemi, zranění kolegy a mnohé jiné, které způsobí zaměstnavateli finanční obtíže. Územní rozsah pojištění zahrnuje celý svět, zaměstnavatel však musí mít sídlo v České republice. Vznik škodní události musí být pojistiteli oznámen neprodleně.

Pojištění je určeno
– zaměstnancům podle zákoníku práce
– příslušníkům vybraných bezpečnostních sborů
– vojákům z povolání

Výhody tohoto pojištění u Generali:
– komplexní pojištění odpovědnosti zaměstnance
– variabilita rozsahu pojištění
– volitelná připojištění (Řidiči, Pracovní stroje, Ztráta svěřených věcí, Pokuty, penále)
– celosvětový územní rozsah
pojištěny jsou i tzv. čistě finanční škody
– pojistné plnění lze při více pojistných událostech během roku čerpat až do výše dvojnásobku limitu sjednaného pro základní rozsah pojištění
pojištění se vztahuje i na regresní úhradu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
pojištění se vztahuje i na zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti
možnost nízké spoluúčasti 1 000 Kč

Mezi výluky patří například způsobení škody pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, také vyrobení zmetku nebo napříkad i škoda způsobená na věcech nehmotných.


Můžete si rovněž zvolit různá připojištění dle vykonávané práce:

1. Řidiči
Je-li zaměstnanci svěřeno motorové vozidlo a dojde ke škodě, je při tomto připojištění krytá škoda způsobená pouze na tomto vozidle. Kryty nejsou škody způsobené na vlastním vozidle zaměstnance, ani na vozidlech převzatých od zákazníka.

2. Pracovní stroje
Kryje škody způsobené zaměstnavateli držením, používáním nebo provozem pracovního stroje. Kryty jsou škody způsobené tímto pracovním strojem i na tomto pracovním stroji. Netýká se však škod způsobených při provozu pracovního stroje na pozemních komunikacích, kolejích či jiných drahách, ani škod, které mají být reparovány z povinného ručení.

3. Ztráta svěřených věcí
Toto připojištění kryje škody způsobené zaměstnavateli ztrátou věci svěřené zaměstnanci. Za ztrátu se nepovažuje krádež nebo loupež.

4. Pokuty, penále
Kryje škody způsobené uložením pokuty nebo penále správním orgánem. Není přitom rozhodné, komu byla sankce uložena, zda zaměstnavateli nebo třetí osobě, musí se však jednat o sankce uložené v důsledku zaviněného jednání zaměstnance, za něž bude zaměstnanec zaměstnavateli odpovědný.

Pojistné podmínkyMáte dotaz? Kontaktujte nás
Pošli známému