515 555 555
Po-Pá 9-18 hod.
Menu

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance Hasičské vzájemné pojišťovny ochrání zaměstnance v případě, kdy způsobí zaměstnavateli škodu. Zaměstnavatel může požadovat až 4,5násobek měsíční hrubé mzdy, pojišťovna ji však v mnohých případech může uhradit.

Může se přitom jednat o vybavení pracoviště nebo služební vozidlo, kdy malé pochybení způsobí velké škody zaměstnavateli a následně zaměstnanci.

Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti, které se vztahuje:
- na obecnou odpovědnost pojištěného (zaměstnance) za škodu způsobenou zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů v pracovně právním nebo služebním vztahu
- na odpovědnost za škodu vzniklou při činnosti dobrovolných hasičů
- pouze na věcné škody, tj. škody vzniklé na věci

U hasičské vzájemné pojišťovny si pojištění odpovědnosti zaměstnance můžete sjednat na území České republiky nebo Evropy.

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou při plnění úkolů v pracovněprávním, služebním vztahu nebo jiných obdobných vztazích nebo v přímé souvislosti s těmito vztahy. Vztahuje se i na odpovědnost vzniklou při činnosti dobrovolných hasičů. Pokud je však pojistná smlouva uzavřena jenom na činnost dobrovolného hasiče, pak se toto pojištění nevztahuje na odpovědnost za škody vzniklé zaměstnavateli.

Mezi výluky z tohoto pojištění patří například úmyslné jednání pojištěného, škoda způsobené zavlečením či rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin, dále újma způsobená provozem a řízením letadla, motorového nebo nemotorového rogalového křídla, paraglidingu, motorového a nemotorového plavidla nebo windsurfingu, škodě na pneumatikách, dále škodě způsobenou nesprávnou obsluhou nebo údržbou a samozřejmě jednání pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Zaměstnavatel také musí mít sídlo na území České republiky. Pojištění se nevztahuje také například na situaci, kdy zaměstnanec vyrobí zmetek.

Všeobecné smluvní podmínky
Podmínky pojištění odpovědnosti zaměstnanceMáte dotaz? Kontaktujte nás
Pošli známému