Menu
515 555 555
Po-Pá 9-18 hod.

Povinné ručení – AXA pojišťovna, a.s.

AXA pojišťovna si zakládá na spravedlivém výpočtu sazeb pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Při výpočtu ceny povinného ručení bere v potaz několik parametrů vozidla, včetně reálného výkonu motoru, a ne pouze jeho objemu jako je tomu u většiny ostatních pojišťoven. V rámci hlavního pojištění umí poskytnout i výhodnou sazbu za to, že jezdíte v „ekologičtějším“ vozidle.

Pojistit si můžete každé osobní a lehké užitkové vozidlo do 3,5 tuny a maximálním počtem 9 sedadel. Podmínkou je, že vaše vozidlo musí mít registrační značku (SPZ) na území České republiky. Současně si můžete sjednat i pojištění přívěsných vozíků za osobní automobily do celkové hmotnosti 750 kg včetně obytných. 

Na povinném ručení ušetří všichni zodpovědní řidiči – v závislosti na bezškodném průběhu totiž získají slevu z pojistného až do výše 67 %. 

V rámci povinného ručení jsou k dispozici tři základní varianty limitu pojistného plnění, které si můžete sjednat samostatně nebo ve třech balíčcích POV PLUS, POV EXTRA a POV PRÉMIUM s různými připojištěními.

Samostatné základní varianty limitů povinného ručení:

 •   35/35     -   35 mil. Kč pro škody na majetku, 35 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením
 •   70/70     -   70 mil. Kč pro škody na majetku, 70 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením
 • 140/140    - 140 mil. Kč pro škody na majetku, 140 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením

Varianty pojištění v balíčcích:

POV PLUS

 • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s limitem 35/35 mil. Kč
 • Připojištění úrazu řidiče s limitem 250/125 tis. Kč (250 tis. Kč je limit plnění za trvalé následky a 125 tis. Kč je limit plnění na smrt)

POV EXTRA 

 • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s limitem 70/70 mil. Kč
 • Připojištění úrazu řidiče s limitem 500/250 tis. Kč (500 tis. Kč je limit plnění za trvalé následky a 250 tis. Kč je limit plnění na smrt)
 • Připojištění zavazadel s limitem 10 tis. Kč

POV PRÉMIUM

 • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s limitem 140/140 mil. Kč
 • Připojištění úrazu řidiče s limitem 1 mil./500 tis. Kč (1 mil. Kč je limit plnění za trvalé následky / 500 tis. Kč je limit plnění na smrt)
 • Připojištění zavazadel s limitem 15 tis. Kč
 • Připojištění náhradního vozidla na 3 dny
 • Připojištění vlastní totální škody s limitem 150 tis. Kč

Ke každé z variant si můžete také sjednat i další připojištění povinného ručení a tím si rozšířit svou pojistnou ochranu.

Doplňková připojištění

Abyste měli na cestě jistotu, že o vás bude v případě potřeby kvalitně postaráno, můžete si k zákonnému pojištění zvolit libovolný počet připojištění.

Úrazové připojištění osob

Můžete si zvolit limit pro plnění trvalých následků, přičemž limit pro smrt úrazem je polovina zvoleného limitu plnění pro trvalé následky. Vybrat si můžete z rozmezí 100 tisíc Kč až 5 mil. Kč a můžete si vybrat mezi variantami pojištění pro řidiče nebo pro řidiče a všechny osoby přepravované ve vozidle.

Úrazové připojištění řidiče je již součástí pojištění POV PLUS, POV EXTRA a POV PRÉMIUM.

Limity balíčků POV PLUS, POV EXTRA a POV PRÉMIUM v tomto připojištění jsou následující: 

Pojistná rizika a limity POV PLUS POV EXTRA POV PRÉMIUM
Trvalé tělesné poškození 250 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Smrt následkem úrazu 125 000 Kč 250 000 Kč 500 000 Kč

Úrazové pojištění pojistníka

K povinnému ručení si můžete navíc sjednat i extra úrazové pojištění pojistníka. V tomto pojištění pojišťujeme jen vás jako pojistníka, přičemž můžete být řidičem v jakémkoliv osobním nebo lehkém užitkovém voze do 3,5 t s maximálním počtem 9 sedadel. Platí pro pojistné události typu trvalého tělesného poškození a smrti, pokud nastala do 1 roku od úrazu.
 
Základní pojistné částky v případě pojistné události jsou:
 • v případě smrti následkem úrazu 50 % výše limitu uvedeného ve smlouvě
 • v případě trvalého tělesného poškození plná výše limitu uvedeného ve smlouvě
 
Pojistné plnění se vypočítává na základě oceňovací tabulky pro trvalé tělesné poškození, která je součástí pojistných podmínek. Pojistné plnění vyplácíme již od 1 % trvalého tělesného poškození.

Připojištění asistence MAX

Toto připojištění slouží jako doplňkové připojištění a od běžného připojištění asistence, které máte v rámci pojištění zdarma, se liší vyššími limity pojistného plnění a větším rozsahem poskytovaných služeb. 
 
Výhody připojištění Asistence MAX:
 • Repatriace vozidla po nehodě i poruše do vlasti bez limitu
 • Dovoz paliva při vyčerpání až do limitu 1 200 Kč (1x ročně vám uhradíme i 5 litrů paliva)
 • Náhradní ubytování až na 7 dní
 • Právní asistence do limitu 100 000 Kč

Připojištění náhradního vozidla

Pojištění kryje náklady za pronájem náhradního vozidla po dobu opravy vašeho vozidla v případě, že došlo k poškození vozidla následkem dopravní nehody.

Maximální celkový limit je 10 000 Kč, maximálně však po dobu 10 dní a pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Toto pojištění je součástí pojištění POV PRÉMIUM (pozn. v rámci balíčku je pevně daný limit plnění s max. limitem plnění 3 000 Kč, max. však po dobu 3 kalendářních dnů za jedno pojistné období).

Připojištění skel

Připojištění slouží pro případ poškození, zničení nebo krádeže všech skel jakoukoliv nahodilou událostí.

Pokud dodáte do pojišťovny fotodokumentaci, je sjednaná spoluúčast 1 000 Kč, pokud si navíc necháte poškozené sklo opravit (vyměnit) ve smluvním servisu, pak je toto připojištění bez spoluúčasti

Varianty limitů plnění jsou 10 000, 20 000 a 40 000 Kč.

Připojištění zavazadel

Pojištění slouží pro případ poškození nebo zničení zavazadel přepravovaných ve vozidle při nehodě, živelní události, krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením. Vztahuje se na zavazadla a věci osobní potřeby, které jsou v dané chvíli ve voze, případně jsou umístěny ve střešním kufru či nosiči.

Maximální limit plnění je 30 000 Kč na jednu pojistnou událost. Výjimkou je krádež ze střešního nosiče, kdy maximální plnění pojišťovny při spoluúčasti 5 000 Kč je 15 000 Kč.

Připojištění je součástí pojištění POV EXTRA a POV PRÉMIUM (pozn. v rámci balíčku je pevně daný limit plnění 10 000 Kč pro POV EXTRA a 15 000 pro POV PRÉMIUM).

Živelní připojištění

Sjednává se pro případy poškození nebo zničení vozidla v důsledku živelných událostí. Maximální limit plnění je 150 000 Kč a spoluúčast je stanovena na 2 000 Kč, pokud jsou dodány fotografie a pokud vozidlo dáte opravit v smluvním servisu, spoluúčast je 1 000 Kč. V případě že fotografie nedodáte, spoluúčast je 25 % z každé pojistné události.

Připojištění poškození a střetu se zvěří

Připojištění se sjednává pro případy poškození nebo zničení jedoucího pojištěného vozidla nebo jeho části nahodilou události v důsledku střetu se zvěří nebo poškození zaparkovaného vozidla po přímém kontaktu se zvířetem.

Maximální limit plnění 150 000 Kč a spoluúčast je stanovena na 2 000 Kč, pokud jsou dodány fotografie a pokud vozidlo dáte opravit v smluvním servisu, spoluúčast je 1 000 Kč. V případě že fotografie nedodáte, spoluúčast je 25 % z každé pojistné události.

Připojištění odcizení a vandalismu

Toto připojištění se sjednává se pro případy odcizení a vandalismu. Připojištění se vztahuje na vozidlo uvedené v pojistné smlouvě a maximální výše pojistného plnění je 150 000 Kč v jednom pojistném období.

Spoluúčast je stanovena na 1 000 Kč na každé pojistné události v případě, že je dodána fotodokumentace a auto je opraveno ve smluvním servisu, v případě že fotodokumentace není dodána, zvyšuje se sjednaná výše spoluúčasti na 25 % na každé pojistné události.

 

Bezplatné asistenční služby

Bezplatné asistenční služby jsou součástí povinného ručení i havarijního pojištění. Díky nim se na pojišťovnu můžete obrátit 24 hodin denně, a to nejen při nastalé pojistné události, ale i pokud potřebujete pomoci s řešením jakýchkoliv komplikací na cestách, včetně těch zahraničních. Může jít o zabouchnuté klíčky, píchlé kolo nebo třeba komplikované jednání s dopravní policií.

Nově vám auto po nehodě odtáhneme kdekoliv v rámci ČR a Slovenské republiky ZDARMA, a v případě nehody vám proplatíme bezpečnou cestu domů vlakem nebo autobusem. 

Navíc vám v případě defektu nebo poškození proplatíme poškozené pneumatiky (pozn. až 2x ročně do částky 3 000 Kč).

Ke stažení:
Informace pro klienta k produktu Auto GO

Pojistné podmínku pojištění Auto GO

 Máte dotaz? Kontaktujte nás
Pošli známému