Povinné ručení – ČSOB pojišťovna, a.s. | Pojisteni.com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

Povinné ručení – ČSOB pojišťovna, a.s.

Zákonné pojištění vozidel je jednou z nezbytných povinností každého vlastníka vozidla. ČSOB Pojišťovna pro své klienty připravila řadu výrazných výhod a slev. 
 

Varianty povinného ručení

  Standard Dominant Premiant
Újma na majetku a věcech 35 mil. Kč 60 mil. Kč 200 mil. Kč
Újma na zdraví 44 mil. Kč 60 mil. Kč 200 mil. Kč
Úrazové pojištění řidiče - trvalé následky 100.000 Kč 200.000 Kč 300.000 Kč
Úrazové pojištění řidiče - smrt úrazem 100.000 Kč 200.000 Kč 300.000 Kč
Pojištění osobních věcí řidiče 5.000 Kč 10.000 Kč 15.000 Kč
Pojištění osobních věcí rodinných příslušníků 5.000 Kč 10.000 Kč 15.000 Kč
Asistenční služby ANO ANO ANO
Pojištění škod na vlastním vozidle při zaviněné nehodě NE NE 10.000 Kč
Zapůjčení náhradního vozidla při zaviněné nehodě NE NE 10.000 Kč

 

Volitelná připojištění

Pojištění okenních skel

Pojištění skel vozidla se vztahuje na všechna okna vozidla mimo tzv. panoramatické střechy vozidel.

Limity plnění jsou v rozmezí 5 000 až 50 000 Kč se spoluúčastí 500 Kč.

Živelní pojištění

Pojištění obsahuje tato rizika: požár, úder blesku, krupobití, vichřice, pád předmětu, záplava a povodeň.

Limity plnění jsou 50 000 nebo 100 000 Kč, spoluúčast 500 Kč.

Střet se zvěří a poškození zvěří

Pojištění kryje rizika střetu vozidla se zvěří a jakékoliv poškození vozidla zvěří.

Limity plnění jsou 50 000 nebo 100 000 Kč, spoluúčast 500 Kč.

Odcizení vozidla a jeho výbavy

Připojištění odcizení vozidla a jeho výbavy lze sjednat pouze s povinným ručením.

Spoluúčast lze zvolit z variant:

0% min. 2 000 Kč
3% min. 3 000 Kč
5% min. 5 000 Kč
10% min. 10 000 Kč

Úrazové pojištění osob

Úrazové pojištění všech přepravovaných osob kryje následující rizika s těmito limity plnění:

Riziko Základní limity plnění
trvalé následky úrazu 200 000 Kč
smrt úrazem 200 000 Kč
denní odškodné 200 Kč

Navíc si můžete sjednat plnění ve výši 1, 2 nebo 3-násobku základního limitu plnění.

Úrazové pojištění řidiče RENTO

Úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou lze sjednat ve variantě Basic, Standar nebo VIP v závislosti na věku řidiče.

V případě smrti úrazem je jednotný limit plnění 50 000 Kč.

V případě trvalých následků úrazu je výše pojistného plnění dle takováto:

   Měsíční důchod pro variantu
Věk pojištěného Basic Standard VIP
18 - 25 let  7 000 Kč  14 000 Kč 21 000 Kč
26 - 39 let 11 000 Kč 22 000 Kč 33 000 Kč
40 - 49 let 12 500 Kč 25 000 Kč 37 500 Kč
50 - 59 let 15 000 Kč 30 000 Kč 45 000 Kč
60a více let 17 500 Kč 35 000 Kč 52 500 Kč

 

Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí

Vztahuje se na cestovní zavazadla a přepravované věci v zavazadlovém prostoru vozidla (včetně tzv. rakve).

Spoluúčast 500Kč.

Pojištění nadstandardních asistenčních služeb

Limity Standardní asistenční služby a Nadstandardní asistenční služby se sčítají.

Podrobné informace jsou uvedeny v Brožuře asistenčních služeb ČSOB Pojišťovny.

 

Asistenční služby

Asistenční služby ČSOB Pojišťovny vám pomohou téměř v jakékoliv situaci, která Vás a Vaše vozidlo může potkat na silnicích v ČR i v zahraničí:

  • Oprava nebo odtah vozidla při nehodě nebo poruše a to v ČR i v zahraničí.
  • Poskytnutí náhradního vozidla nebo ubytování a finančních prostředků při potížích v zahraničí.
  • Oprava Vašeho vozidla, i když ho ráno nenastartujete.
  • Odemknutí Vašeho vozidla při ztrátě klíčků.
  • Zajištění výměny kola při defektu nebo dovoz paliva, pokud dojde.
  • Zařízení tlumočníka a poskytnutí pomoci při jednání s úřady v zahraničí.

 

Ke stažení:
Brožura asistenčních služeb ČSOB Pojišťovny
Pojistné podmínky NAŠE AUTO

CSOBP_Infolist_Rento_2016

 Máte dotaz? Kontaktujte nás