515 555 555
Po-Pá 9-18 hod.
Menu

e-Finance Motor

Povinné ručení e-Finance Motor

e-Finance Motor je pojištění vozidel pod značkou e-Finance, kde pojistné krytí zajišťuje tuzemská pojišťovna Allianz na základě  uzavřené rámcové smlouvy s e-Finance, a.s. Společnost e-Finance,a.s. garantuje vysokou kvalitu pojišťovacích služeb a dostupnost asistenčních služeb Mondial Assistance po celé Evropě.

Povinné ručení e-Finance Motor je jedinečný produkt s řadou řadu výhod dostupných pouze v havarijním pojištění. Stačí si jen rozhodnout a vybrat pro sebe tu nejvýhodnější variantu.  

Máte i možnost volby limitu nájezdu kilometrů za rok a tím významně ovlivnit konečnou výši pojistného.  

K dispozici jsou čtyři varianty limitů pojistného plnění s řadou dalších výhod a bonusů:

Povinné ručení Škoda na majetku/ škoda na zdraví, životě
Limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč 70/70 mil. Kč 150/150 mil. Kč 200/200 mil. Kč
Základní asistence ANO ANO ANO ANO
Právní poradenství ANO ANO ANO ANO
Volitelná přopojištění        
Asistence Plus, Plus Maxi + + + +
Přímá likvidace + + + +
Pojištění skel + + + +
Úrazové pojištění řidiče + + + +
Úrazové pojištění osob ve vozidle + + + +
Úrazové pojištění dětí ve vozidle + + + +

 

Přímá likvidace

Je-li klient účastníkem dopravní nehody na území ČR, kterou nezavinil, nebo je spoluviníkem, běžně řeší škodu na svém vozidle s cizí pojišťovnou. Při sjednání služby přímé likvidace, kontaktuje přímo pojišťovnu Allianz, která za něj vše vyřídí a vyplatí mu pojistné plnění:

 • za majetkové škody, újmu na zdraví, škody na přepravovaných věcech a ušlý zisk.
 • vztahuje se na všechny přepravované osoby
 • limit plnění 70/70 milionů pro újmu na zdraví a škody na majetku

Pojištění skel

Pojištění se vztahuje na všechna okna, tzn. i na střešní okno; zničená po havárii, živelní události, odcizení či vandalismu.

Územní platnost: celá Evropa včetně Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny

Limit pojistného plnění si volí pojistník v rozsahu od 5 000 Kč do 100 000 Kč.

Bez spoluúčasti po 6 měsících trvání pojištění, podmínkou jsou opravy/výměny ve smluvním servisu.

Úrazové pojištění řidiče

Vztahuje se na řidiče pojištěného vozidla, tj. jakákoli osoba oprávněna řídit pojištěný vůz. Pojištění kryje případy, kdy řidič bude v důsledku úrazu dlouhodobě hospitalizován nebo mu úraz zanechá trvalé následky. V případě smrti úrazem má oprávněná osoba nárok na jednorázové odškodné.

Volit lze jednonásobek, dvojnásobek nebo trojnásobek těchto základních pojistných částek:

Denní odškodné za dobu léčení – 50 Kč

 • Denní odškodné při pobytu v nemocnici – 50 Kč
 • Trvalé následky úrazu – 200 000 Kč
 • Smrt následkem úrazu – 100 000 Kč

Územní platnost: Celý svět

Bez spoluúčasti.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Pojištění pro případ, že osádka vozidla bude v důsledku úrazu dlouhodobě hospitalizována nebo mu úraz zanechá trvalé následky. V případě smrti úrazem má oprávněná osoba nárok na jednorázové odškodné. Úrazové pojištění osob se vztahuje na všechny osoby přepravované v pojištěném vozidle kdekoliv ve světě.

Volit lze jednonásobek, dvojnásobek nebo trojnásobek těchto základních pojistných částek:

 • Denní odškodné za dobu léčení – 50 Kč
 • Denní odškodné při pobytu v nemocnici – 50 Kč
 • Trvalé následky úrazu – 200 000 Kč
 • Smrt následkem úrazu – 100 000 Kč

Územní platnost: celý svět

Bez spoluúčasti.

Tip: v případě sjednání úrazového pojištění pro řidiče společně s úrazovým pojištěním pro osádku se zvolené násobky pojistných částek pro řidiče sčítají.

Úrazové pojištění nezletilých dětí pojistníka ve vozidle

Pojištění pro případ, že nezletilé děti pojistníka budou v důsledku úrazu dlouhodobě hospitalizovány nebo jim úraz zanechá trvalé následky. V případě smrti úrazem má oprávněná osoba nárok na jednorázové odškodné.

Plnění je vždy ve výši trojnásobku základních pojistných částek, tedy:

 • Denní odškodné za dobu léčení – 150 Kč
 • Denní odškodné při pobytu v nemocnici – 150 Kč
 • Trvalé následky úrazu – 600 000 Kč
 • Smrt následkem úrazu – 300 000 Kč

Pojištění dětské sedačky – sjednává se vždy s úrazovým pojištěním nezletilých dětí pojistníka ve vozidle. Je-li sedačka zničena při nehodě nebo je ukradena, plní se vždy ve výši její pořizovací ceny.

Územní platnost: celý svět

Bez spoluúčasti.

Asistenční služby Allianz pojišťovny

Allianz pojišťovna, a. s., poskytuje svým klientům komplexní asistenční služby s celosvětovou působností.

Nárok na bezplatné silniční asistenční služby v případě havárie, ale i pouhé poruchy vozidla získáte sjednáním povinného ručení nebo základního havarijního pojištění. Navíc Vám Allianz nabízí možnost rozšíření asistenčních služeb, a to formou připojištění v rámci pojištění Asistence Plus nebo Plus Maxi.

Základní asistence

Základní asistenční služby Allianz pojišťovna poskytuje AUTOMATICKY všem klientům při sjednání povinného ručení nebo havarijního pojištění.

Základní asistenční služby zahrnují:

 • příjezd a odjezd asistenční služby, náklady na opravu vozidla na místě nebo náklady na jeho odtah do nejbližší autoopravny nebo do místa, které si určíte
 • pomoc i v případech, kdy vozidlo zůstane následkem živelní události, vandalismu nebo odcizením jeho části nepojízdné
 • pomoc, pokud jste si zabouchli klíče od vozidla v autě nebo když nemáte peníze na opravu vozidla při pobytu v zahraničí
 • telefonické tlumočení při jednání s účastníky nehody nebo s policií a další
 • zapůjčení náhradního automobilu do 3,5 t na 3 dny v případě poruchy, havárie nebo živlu
 • zapůjčení náhradního automobilu do 3,5 t na 15 dnů v případě odcizení pojištěného vozidla

Pokud si sjednáte povinné ručení i havarijní pojištění, limity základní asistence se sčítají.

Pojištění Asistence Plus, Plus Maxi

Chcete se na cestách cítit ještě bezpečněji? Spolehněte se na výhody Asistence Plus/ Plus Maxi, které zahrnuje nejen všechny služby, které jsou součástí Základní asistence s vyššími limity nebo bez limitu, navíc však i širokou škálu dalších služeb.

Došel Vám benzín? Píchli jste kolo? Spletli jste si palivo při tankování? Právě pro Vás je určeno pojištění Asistence Plus/Plus Maxi, které za Vás vyřeší nejen tyto situace.

Možnost sjednání nároku na zapůjčení náhradního vozidla po dobu dalších 10 resp. 20 dnů s volbou limitu denního půjčovného za náhradní vozidlo 1 000 Kč, 2 000 Kč nebo 3 000 Kč.

 

Asistenční služby k pojištění vozidel

Autopojištění – leták

Allianz autopojištění – VPP 2017Máte dotaz? Kontaktujte nás
Pošli známému