515 555 555
Po-Pá 9-18 hod.
Menu

Kooperativa pojišťovna, a.s. - komplexní pojištění vozidel NAMÍRU

Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU umožňuje stavebnicovým způsobem libovolně kombinovat veškerá pojištění týkající se vašeho vozidla – povinné ručení, havarijní pojištění i doplňková pojištění. Navíc máte možnost kdykoli pojistné riziko připojistit nebo vypovědět. Pojištění NAMÍRU je ideální spojení více pojistných produktů v rámci jedné pojistné smlouvy a pouze jedné platby.

Hlavní výhody komplexního pojištění vozidla NAMÍRU:

 • Povinné ručení lze sjednat pro všechny kategorie vozidel
 • K povinnému ručení lze sjednat pojištění nezaviněné nehody NA100PRO s živelním pojištěním vozidla zdarma
 • Nejširší nabídka dodatkových pojištění

POVINNÉ RUČENÍ v rámci produktu NAMÍRU

Při sjednávání povinného ručení u Kooperativy si můžete vybrat ze tří limitů pojištění

 • 35/35 mil. Kč (pro škody na zdraví či v případě usmrcení až do výše 35 milionů Kč na každého zraněného/usmrceného a pro škody na majetku včetně ušlého zisku poškozeného rovněž do výše 35 milionů Kč)
 • 70/70 mil. Kč (pro škody na zdraví či v případě usmrcení až do výše 70 milionů Kč na každého zraněného/usmrceného a pro škody na majetku včetně ušlého zisku poškozeného rovněž do výše 70 milionů Kč)
 • 100/100 mil. Kč (pro škody na zdraví či v případě usmrcení až do výše 100 milionů Kč na každého zraněného/usmrceného a pro škody na majetku včetně ušlého zisku poškozeného rovněž do výše 100 milionů Kč)
 • 150/150 mil. Kč (pro škody na zdraví či v případě usmrcení až do výše 150 milionů Kč na každého zraněného/usmrceného a pro škody na majetku včetně ušlého zisku poškozeného rovněž do výše 150 milionů Kč)

 

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ

NA100PRO - Havarijní pojištění při nezaviněné nehodě

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení vozidla v důsledku nezaviněné dopravní nehody. Kryje škody na vozidle klienta v plné výši a uhradí náklady půjčení náhradního vozidla po dobu opravy.

BONUS: Při sjednání doplňkového pojištění NA100PRO získá klient zdarma doplňkové pojištění Pomoc při nehodě a Živelní pojištění vozidla s limitem pojistného plnění 100 tis Kč.

Pojištění Napřímo

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení vozidla v důsledku prokazatelně nezaviněné dopravní nehody. Kryje škody na vozidle klienta v plné výši a uhradí náklady půjčení náhradního vozidla po dobu opravy.

Živelní pojištění

Pojištění kryje škody způsobné požárem, povodní, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal, lavinou, tíhou sněhu, pádem stromů, stožárů nebo sloupů.

Územní platnost ČR.

Poškození vozidla zvířetem

Lze sjednat ve dvou variantách:

 • Střet - výlučně fyzický kontakt zvířete s jedoucím pojištěným vozidlem.
 • Střet a okus – střet se zvířetem včetně poškození nebo zničení elektroinstalace, brzdové nebo chladiví soustavy zaparkovaného vozidla zvířetem

Roční limit pojistného plnění je 100 000 Kč. Spoluúčast 1 %, minimálně však 1 000 Kč.

Pokud se zavážete využít náš smluvní servis pojišťovny Kooperativa, cenu vám snížíme o 15 %.

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel vozidla slouží k úhradě nákladů na výměnu nebo opravu poškozených skel. Pojištění lze sjednat i ke stávající smlouvě, a to ve dvou variantách:

 • Pojištění čelního skla
 • Pojištění všech výhledových skel vozidla (výhledovým sklem není střešní okno)

Limit pojistného plnění od 4 000 Kč do 500 000 Kč, pojištění je bez spoluúčasti.

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel sjednáváte pro případy odcizení, poškození nebo zničení zavazadel ve vozidle. Platí rovněž pro věci osobní potřeby.

Lze sjednat ve dvou variantách:

 • Bez odcizení – pro případy havárie, živlu
 • S odcizením – pro případy havárie, živlu a odcizení

Limit pojistného plnění lze zvolit od 5 000 Kč do 100 000 Kč.

Spoluúčast 10 %, minimálně 1 000 Kč.

Pojištění se nevztahuje na krádež zavazadel ze zaparkovaného vozidla v době od 22.00 do 6.00.

Úrazové pojištění

Pojištění se vztahuje na smrt, trvalé následky a tělesné poškození následkem úrazu. Platí pro všechny přepravované osoby včetně řidiče pojištěného vozidla.

Na výběr máte 3 varianty pojištění podle výše pojistných částek.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Pojištění kryje náklady za zapůjčení náhradního vozidla v případě, kdy je vozidlo nepojízdné v důsledku:

 • Havárie
 • poškození vandalem či živlem
 • odcizení

Výše pojistného se odvíjí od počtu dnů zapůjčení náhradního vozidla (5 až 20 dnů) a výše denního limitu ceny půjčovného (od 900 Kč do 5000 Kč).

Pojištění sportovní výbavy

Kryje škody vzniklé při přepravě sportovní výbavy v těchto situacích:

 • odcizení sportovního vybavení z uzamčeného auta a uzamčených nosičů nebo boxů
 • poškození sportovního vybavení umístěného v autě, na nosičích nebo v boxech, v případě havárie nebo živlu
 • poškození nebo odcizení uzamčených nosičů a boxů
 • poškození nosičů a boxů v případě havárie nebo živlu
 • poškození vozidla sportovní výbavou při nakládání, vykládání nebo při jízdě

Spoluúčastí 10 %, minimálně 1 000 Kč), územní platnost celá Evropě, včetně Turecka.

Klienti, kteří u Kooperativy sjednané pojištění svého majetku nebo auta, případně životní pojištění, obdrží slevu na pojištění sportovní výbavy ve výši 60 %.

Pojištění právní ochrany

V rámci tohoto pojištění máte zajištěno právní poradenství a úhradu soudních poplatků a nákladů spojených s ochranou vašich právních zájmů souvisejících s pojištěným vozidlem. Pojištění se vztahuje na řidiče, vlastníka, provozovatele i na přepravované osoby.

Roční limit pojistného plnění je 500 000 Kč. Bez spoluúčasti.

Co byste ještě měli vědět

Pozor - pojištění zahrnuje mimosmluvní náhradu újmy, trestní, přestupkové a závazkové právo.

 

ZÁKLADNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY v rámci povinného ručení

 

STANDARD (typ 44) V ČR (nehoda) V Zahraničí (nehoda/porucha)
Příjezd odborného opraváře/oprava ano/hradí klient ano/hradí klient
Odtah nejbližší servis 50 km 50 km (do 3,5t)/75 km (nad 3,5t)
Úschova nepojízdného vozidla 10 dnů 7dnů/ 13 €/den
Ubytování řidiče a spolucestujících   1 noc/50 €/pouze řidič do 75 € (do 3,5 t)
Zanechání vzkazu   ano
Telefonické tlumočení   ano
Finanční pomoc   1 000 € (na základě zálohy složené v ČR)
Právní pomoc   750 €

 

 

NADSTANDARDNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY 

Pokud hodně cestujete nebo chcete mít jistotu nadstandardního servisu, můžete si připojistit rozšíření asistence. Je vhodné zejména při častých cestách do zahraničí. Oceníte ho však i při drobných poruchách – defekt pneumatiky, zabouchnuté klíčky, docházející pohonné hmoty aj.

 

TYP ASISTENCE ZÁKLADNÍ ROZSAH
PLUS – k povinnému ručení rozšířený typ Standard
SUPER – k povinnému ručení rozšířený typ Plus
(odcizení, úraz, atd.)
SUPER – k havarijnímu pojištění rozšířený typ Plus
(odcizení, úraz, atd.)
TRUCK* porucha + havárie v ČR
a Evropě/ odtah vozu nad 3,5 t
TRUCK EXTRA (ČR)* Typ Truck s vyproštěním na území ČR
TRUCK EXTRA (E)* Typ Truck s vyproštěním na území Evropy

* Pro tahače, nákladní automobily a autobusy nad 3,5 t.

 

Pomoc při nehodě

Pojištění vám zajistí komplexní služby při nehodě vozidla, nonstop pomoc a navýšení vzdálenosti pro odtah.

Zahrnuje:

 • nonstop dispečink včetně̌ telefonického nebo osobního poradenství na místě̌ nehody
 • příjezd a odjezd vozidla asistenční služby s mechanikem
 • naložení a složení nepojízdného vozidlo
 • navýšení vzdálenosti odtahu vozidla o 25 km nad vzdálenost sjednanou v rámci pojištění odpovědnosti nebo havarijního pojištění
 • úhradu nákladů na zapůjčení náhradního vozidla na území ČR až na 3 dny
 • zajištění jednorázového právního poradenství
 • nabídku právní pomoci s ročním limitem pojistného plnění 40 000 Kč̌

Územní platnost: ČR, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a Itálie.

 

 Máte dotaz? Kontaktujte nás
Pošli známému