Menu
515 555 555
Po-Pá 9-18 hod.

Povinné ručení – AXA pojišťovna, a.s.

AXA pojišťovna pro své klienty motoristy nabízí zajímavé povinné ručení, kterým se liší od většiny jiných pojišťoven.

Sazby povinného ručení se určují podle několika parametrů vozidla, včetně reálného výkonu motoru a ne pouze podle jeho objemu. Díky tomu je cena za pojištění spravedlivější, a proto právě pro Vás může být toto povinné ručení cenově výhodné.

Při roční platbě máte u této pojišťovny 10% slevu.

Pro řidiče s ověřeným bezeškodním průběhem nabízí AXA nižší pojistné až o 60 %.


V rámci pojistné smlouvy si můžete sjednat pojištění odpovědnosti samostatně, a to ve 3 základních variantách limitů plnění u škody na majetku a újmy na zdraví nebo v balíčcích POV PLUS, POV EXTRA a POV PRÉMIUM, které kromě pojištění povinného ručení zahrnují i různá doplňková připojištění.

Samostatné základní varianty limitů povinného ručení:

 •   35/35     -   35 mil. Kč pro škody na majetku, 35 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením
 •   70/70     -   70 mil. Kč pro škody na majetku, 70 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením
 • 140/140    - 140 mil. Kč pro škody na majetku, 140 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením

Varianty pojištění v balíčcích:

POV PLUS

 • POV s limitem 35/35 mil. Kč
 • připojištění úrazu řidiče s limitem 250/125 tis. Kč (250 tis. Kč limit plnění za trvalé následky / 125 tis. Kč limit plnění na smrt)

POV EXTRA 

 • POV s limitem 70/70 mil. Kč
 • připojištění úrazu řidiče s limitem 500/250 tis. Kč (500 tis. Kč limit plnění za trvalé následky / 250 tis. Kč limit plnění na smrt)
 • připojištění zavazadel s limitem 10 tis. Kč

POV PRÉMIUM

 • POV s limitem 140/140 mil. Kč
 • připojištění úrazu řidiče s limitem 1 mil./500 tis. Kč (1 mil. Kč limit plnění za trvalé následky / 500 tis. Kč limit plnění na smrt)
 • připojištění zavazadel s limitem 15 tis. Kč
 • připojištění náhradního vozidla na 3 dny
 • připojištění vlastní totální škody s limitem 150 tis. Kč

Doplňková připojištění

Abyste měli na cestě jistotu, že o vás bude v případě potřeby kvalitně postaráno, můžete si k zákonnému pojištění zvolit libovolný počet připojištění.

Úrazové připojištění osob

Můžete si zvolit limit pro plnění trvalých následků, přičemž limit pro smrt úrazem je polovina zvoleného limitu plnění pro trvalé následky. Vybrat si můžete z rozmezí 100 tisíc Kč až 5 mil. Kč a můžete si vybrat mezi variantami pojištění pro řidiče nebo pro řidiče a všechny osoby přepravované ve vozidle.

Úrazové připojištění řidiče je již součástí pojištění POV PLUS, POV EXTRA a POV PRÉMIUM1.

Pojištění úrazu pojistníka

Pojištění úrazu pojistníka v jakémkoliv osobním nebo lehkém užitkovém vozidle do 3,5 t a 9 míst k sezení v době, kdy dané vozidlo řídí.

Pojištění lze sjednat i samostatně.

Limit pro plnění trvalých následků volíte z rozmezí 100 tisíc Kč až 5 mil. Kč, přičemž limit pro smrt úrazem je polovina zvoleného limitu plnění pro trvalé následky. 

Připojištění asistence MAX

Toto připojištění slouží jako doplňkové připojištění a od běžného připojištění asistence, které máte v rámci pojištění zdarma, se liší vyššími limity pojistného plnění a větším rozsahem poskytovaných služeb.

Podrobné informace o asistenčních službách a o připojištění asistence MAX se dovíte v části XIII pojistných podmínek AUTO GO 0217 v sekci Ke stažení.

Připojištění náhradního vozidla

Kryje náklady za pronájem náhradního vozidla po dobu opravy vašeho vozidla v případě, že došlo k poškození vozidla následkem dopravní nehody.

Maximální celkový limit je 10 000 Kč, maximálně však po dobu 10 dní a pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Toto pojištění je součástí pojištění POV PRÉMIUM (v rámci balíčku je pevně daný limit plnění s max. limitem plnění 3 000 Kč, max. však po dobu 3 kalendářních dnů za jedno pojistné období).

Připojištění skel

Slouží pro případ poškození, zničení nebo krádeže všech skel jakoukoliv nahodilou událostí.

Pokud dodáte do pojišťovny fotodokumentaci, je sjednaná spoluúčast 1 000 Kč, pokud si navíc necháte poškozené sklo opravit (vyměnit) ve smluvním servisu, pak je toto připojištění bez spoluúčasti

Varianty limitů plnění jsou 10 000, 20 000, 40 000 Kč.

Připojištění zavazadel

Slouží pro případ poškození nebo zničení zavazadel přepravovaných ve vozidle při nehodě, živelní události, krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením. Vztahuje se na zavazadla a věci osobní potřeby, které jsou v dané chvíli ve voze, případně jsou umístěny ve střešním kufru či nosiči.

Maximální limit plnění je 30 000 Kč na jednu pojistnou událost. Výjimkou je krádež ze střešního nosiče, kdy maximální plnění pojišťovny při spoluúčasti 5 000 Kč je 15 000 Kč.  Jako zavazadlo lze připojistit i dětskou autosedačku.

Je součástí pojištění POV EXTRA a POV PRÉMIUM (v rámci balíčku je pevně daný limit plnění 10 000 Kč pro POV EXTRA a 15 000 pro POV PRÉMIUM).

Připojištění vlastní totální škody

Lze sjednat pouze jako součást balíčku POV PRÉMIUM. Kryje poškození nebo zničení pojištěného vozidla v důsledku dopravní nehody, při níž bylo poskytnuto třetí osobě, odlišné od pojištěného, pojistné plnění z pojištění odpovědnosti balíčku POV PRÉMIUM pojištěného vozidla.

Připojištění kryje škody, jejichž výše odpovídá minimálně 80 % obecné ceny pojištěného vozidla v době vzniku pojistné události (totální škoda). Pokud bylo pojištěné vozidlo zničeno, bude vyplacena částka odpovídající obecné ceně vozidla v době vzniku pojistné události, max. však 150 000 Kč. Pojistné plnění je sníženo o hodnotu použitelných zbývajících částí celého vozidla.

Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Živelní připojištění

Sjednává se pro případy poškození nebo zničení vozidla v důsledku živelných událostí. Maximální limit plnění je 150 000 Kč a spoluúčast je stanovena na 2 000 Kč, pokud jsou dodány fotografie a pokud vozidlo dáte opravit v smluvním servisu, spoluúčast je 1 000 Kč. V případě že fotografie nedodáte, spoluúčast je 25 % z každé pojistné události.

Připojištění poškození a střetu se zvěří

Sjednává se pro případy poškození nebo zničení jedoucího pojištěného vozidla nebo jeho části nahodilou události v důsledku střetu se zvěří nebo poškození zaparkovaného vozidla po přímém kontaktu se zvířetem.

Maximální limit plnění 150 000 Kč a spoluúčast je stanovena na 2 000 Kč, pokud jsou dodány fotografie a pokud vozidlo dáte opravit v smluvním servisu, spoluúčast je 1 000 Kč. V případě že fotografie nedodáte, spoluúčast je 25 % z každé pojistné události.

Připojištění odcizení a vandalismu

Toto připojištění se sjednává se pro případy odcizení a vandalismu. Připojištění se vztahuje na vozidlo uvedené v pojistné smlouvě a maximální výše pojistného plnění je 150 000 Kč v jednom pojistném období.

Spoluúčast je stanovena na 1 000 Kč na každé pojistné události v případě, že je dodána fotodokumentace a auto je opraveno ve smluvním servisu, v případě že fotodokumentace není dodána, zvyšuje se sjednaná výše spoluúčasti na 25 % na každé pojistné události.

 

Asistenční služby Auto GO

Pomoc v nouzi na cestách 24 hodin denně. Bezplatně. Ke kvalitním službám navíc AXA přináší i bezplatné asistenční služby. Díky nim se na nás můžete obrátit 24 hodin denně, a to nejen při nastalé pojistné události, ale i pokud potřebujete pomoci s řešením jakýchkoliv komplikací na cestách, včetně těch zahraničních. Může jít o zabouchnuté klíčky, došlý benzín, píchlé kolo nebo třeba komplikované jednání s dopravní policií.

Podrobný popis rozsahu asistenčních služeb naleznete v oddíle XIII pojistných podmínek pojištění AUTO GO níže.

Ke stažení:
Informace pro klienta k produktu Auto GO

Pojistné podmínku pojištění AUTO GO platné od 02/2017Máte dotaz? Kontaktujte nás
Pošli známému