Povinné ručení – Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | Pojisteni.com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

Povinné ručení – Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Povinné ručení je zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Tato povinnost je dána zákonem č. 168/1999 Sb., vztahuje se na všechna vozidla pohybující se po veřejných komunikacích a kryje škody způsobené třetí osobě provozem vozidla.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vodidla uzavřené v ČR je platné také v zahraničí. 

Varianty:

 • STANDARD
  • limit plnění pro škodu na zdraví nebo usmrcení: 35 mil. Kč
  • limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk: 35 mil. Kč
  • základní administrativně právní a technická asistence
  • úrazové pojištění posádky vozidla
 • NADSTANDARD
  • limit plnění pro škodu na zdraví nebo usmrcení: 70 mil. Kč
  • limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk: 70 mil. Kč
  • základní administrativně právní a technická asistence
  • úrazové pojištění posádky vozidla
  • první škoda bez vlivu na bonus
 • EXKLUZIV
  • limit plnění pro škodu na zdraví nebo usmrcení: 100 mil. Kč
  • limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk: 100 mil. Kč
  • základní administrativně právní a technická asistence
  • úrazové pojištění posádky vozidla
  • první škoda bez vlivu na bonus

Pojištění se vztahuje na:

 • újmy na zdraví nebo usmrcení
 • újmy vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci
 • újmy, které mají povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením pojištěného

Volitelná připojištění

 • pojištění čelního skla nebo všech skel vozidla (osobní automobily),
 • proti živlu a střetu se zvěří,
 • dodatkové asistenční služby.

Pojištění čelního skla vozidla

Limity plnění 5 000, 10 000, 20 000 Kč se spoluúčastí 5%, minimálně 500 Kč

Pojištění všech skel vozidla

Limity plnění 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 Kč se spoluúčastí 5%, minimálně 500 Kč

Pojištění živlu a střetu se zvěří

Pojištění se vztahuje na:

 • poškození nebo zničení vozidla živelní událostí, a to požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, krupobitím, vichřicí, pádem předmětu a povodní a záplavou
 • poškození nebo zničení vozidla střetem s divokou zvěří

Sjednaný limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistném období a činí:

 • pro případ živelní události 30 000,- Kč
 • pro případ střetu s divokou zvěří 30 000,- Kč

Pojištění se sjednává se základní spoluúčastí ve výši 1 000,- Kč.

Dodatkové asistenční služby

Jedná se o soubor administrativně právních asistenčních služeb, jejichž rozsah je podrobně vymezen v přiloženém dokumentu „Dodatkové asistenční podmínky pro vozidla do 3,5t“.

Slevy:

 • bonus až 60 %
 • sleva pro držitele průkazu ZTP
 • sleva pro dobrovolné hasiče
 • sleva pro vozidla SH ČMS
 • sleva za roční platbu


Ke stažení:
Základní asistenční podmínky pro vozidla do 3,5 t
Dodatkové asistenční podmínky pro vozidla do 3,5 t
Základní a dodatkové asistenční služby pro motocyklyMáte dotaz? Kontaktujte nás