Rodinný právník | Pojisteni.com
Menu
515 555 555
Po-Pá 9-18 hod.

Rodinný právník

Využijte služeb rodinného právníka pro řešení složitých situací, pro preventivní pomoc i neomezený informační servis.


 

Rodinný právník je komplexní pojištění právní ochrany, které vám pomůže v mnoha běžných i méně příjemných životních situacích. Pokud například kupujete v bazaru starší automobil, posoudí za vás profesionál znění předložených smluv. Rady odborníka přijdou vhod i před podpisem úvěrových smluv nebo nové pracovní smlouvy. Pomoc zkušených právníků oceníte také v situaci, kdy jste se stali účastníkem dopravní nehody a viník se na vás snaží svalit vinu. Výčet situací, kdy můžete využít pomoc pojišťovny, je velmi dlouhý. Rodinný právník vás ochrání před podpisem nevýhodných smluv, pomůže při neúspěšné reklamaci a v mnoha dalších situacích, kdy se neúspěšně domáháte svých práv. 

 

 

Pojištění si můžete sjednat na čísle 542 221 755

 

 

 


 

Příklad ze života: Pan Novotný se rozhodl pro rekonstrukci koupelny. Vybral si firmu, která nabídla výhodnou cenu a rychlé provedení všech potřebných prací. Krátce po předání nové koupelny se bohužel začaly objevovat první problémy: kapající kohoutek, protékající sprchový kout, praskající kachličky… Pan Novotný se snažil špatně odvedenou práci reklamovat, ale řemeslník se opravou nehodlal zabývat. Po měsících neúspěšného přesvědčování musel pozvat novou firmu, která vše opravila. Pan Novotný bohužel musel zaplatit za opravu dvakrát. Právě v těchto situacích je pojištění právní ochrany k nezaplacení.

 


 

 

Rodinný právník vám poskytne právní asistenci při uzavírání smluv, v souvislosti s provozem motorového vozidla a ve sporech v souvislosti s občanským životem.

 

 

Spor o náhradu škody nebo újmy

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci sporu, který se týká vašeho nároku na náhradu škody nebo újmy způsobené třetí osobou, a to buď na zdraví, nebo na věci ve vašem vlastnictví.

 

Spotřebitelské spory – reklamace

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů při sporu, který se týká reklamace v souvislosti s koupí, opravou nebo úpravou věci movité, která je ve vašem vlastnictví nebo pořízení služby, kdy vaše oprávněné zájmy narušuje prodejce či dodavatel prací nebo jiných služeb.

 

Spory ze smluv o úvěru

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů ve sporu, který se týká plnění, respektive neplnění smluv o poskytnutí úvěru na pořízení vybavení pojištěné nemovitosti, úvěru na pořízení nebo rekonstrukci nemovitosti, pokud vaše oprávněné zájmy narušuje banka, stavební spořitelna nebo jiný poskytovatel úvěru.

 

Spory s dodavateli služeb

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci sporu v souvislosti s plněním smluv o dodávce vody, elektřiny, plynu, smluv o odběru a zpracování odpadních vod, odvozu domovního odpadu nebo smluv s operátory telekomunikačních sítí (kabelová TV, telefon, připojení k internetu apod.).

 

Spory o dědictví

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci občanskoprávního sporu, který se týká dědického řízení, jste-li účastníkem tohoto sporu v době trvání pojištění.

 

Pracovněprávní spory

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci individuálního pracovně-právního sporu s vaším zaměstnavatelem, a to za předpokladu, že se jedná o spor týkající se neplatného ukončení pracovního poměru, náhrady škody nebo újmy vám způsobené, nevyplacení mzdy (platu) či její části nebo náhrad, na které máte nárok.

 

Spory související s nemovitostí určené k bydlení pojištěného

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci sporu, který se týká kupní smlouvy k nemovitosti určené k vašemu bydlení (např. bytová jednotka, rodinný dům, chata či chalupa), uzavřete-li tuto smlouvu v době trvání pojištění a narušuje-li vaše oprávněné zájmy druhá strana kupní smlouvy.

 

Spory související se smlouvou o dílo

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci občanskoprávního sporu souvisejícího se smlouvou o dílo na úpravu nebo opravu pojištěné nemovitosti určené k vašemu bydlení.

 

Sousedské spory

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci občanskoprávního sporu, který máte jako vlastník pojištěné nemovitosti s vlastníkem nebo uživatelem jiné nemovitosti, pokud předmětem tohoto sporu je neoprávněný zásah do výkonu vašeho vlastnického práva k pojištěné nemovitosti.

 

Nájemní spory

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci občanskoprávního sporu, kdy vaše oprávněné zájmy jakožto nájemce nebo podnájemce a vaše práva z nájemní nebo podnájemní smlouvy narušuje pronajímatel nebo nájemce bytu nebo nemovitosti, jejíž součástí je rodinný dům.

 

Spory z pojištění

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci občanskoprávního sporu, kdy vaše oprávněné zájmy a vaše práva plynoucí z pojistné smlouvy narušuje pojišťovna.

 

Trestní řízení

V případě, že jste podezřelý, obviněný či obžalovaný ze spáchání trestného činu z nedbalosti, pojišťovna učiní v souladu s ustanovením pojistných podmínek kroky k hájení vašich zájmů v rámci trestního řízení.

 

Správní řízení

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v případě, že jsou narušeny vaše oprávněné zájmy v souvislosti se správním řízením, které zahájil katastrální úřad, stavební úřad, nebo obecní úřad a jehož jste účastníkem. Pojišťovna učiní též kroky k hájení vašich zájmů v případě, že jsou narušeny vaše oprávněné zájmy v souvislosti se správním řízením, které zahájily orgány státní správy za účelem povolení k pobytu pojištěného na území ČR.

 

  • Právní pomoc máte k dispozici na telefonu, a to 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
  • Můžete se spolehnout na odborníka, který řeší nepříjemné situace za vás.
  • Pojištění chrání celou rodinu.
  • Pojištění kryje poplatky, znalecké posudky a soudní výlohy.

Mám zájem o nabídku

Vyplňte prosím následující údaje, abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou pojištění.

Vyplněním formuláře udělujete společnosti e-Finance Makléři, s.r.o. souhlas ke zpracování svých osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů

Na rodinný právník spolupracujeme


Máte dotaz? Kontaktujte nás
Pošli známému