O pojištění podnikatelů – díl 1.: UNIQA | Pojisteni.com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

O pojištění podnikatelů – díl 1.: UNIQA

Pojištění podnikatelů nabízí dnes všechny hlavní pojišťovny. Je k dispozici živnostníkům a různě velkým podnikatelům na pokrytí široké škály pojistných nebezpečí. Každý podnikatel si může zpravidla vybrat z vícero produktů či variant u každé pojišťovny.

UNIQA pojišťovna se svým pojištěním BALPO umožňuje malým a středním podnikům a živnostníkům naplnit jejich pojistné potřeby, především v oblasti obchodu, výroby a služeb.

Jedná se o univerzální balíčkový produkt, který nabízí velkou variabilitu pojištění a připojištění, dostatečné pokrytí rizik pro běžné podnikání a také nové asistenční služby

V rámci tohoto produktu si můžete pojistit budovy, movité věci i odpovědnost.

K dispozici u pojištění budovy a movité věci jsou varianty Basic SME, Standard SME, Exclusive SME, přičemž u pojištění budov pokrývá varianta Basic SME:
- požár, přímý úder blesku, výbuch, zřícení letadla
- vichřice, krupobití
- voda z vodovodního zařízení
- krádež vloupáním, loupežné přepadení v místě pojištění

Varianta Standard SME navíc nabízí ochranu při:
- rázové vlně, kouři, nárazu silničního vozidla
- sesuvu půdy, zřícení skal nebo zemin,
- pádu stromů, stožárů a jiných předmětů
- laviny, tíhy sněhu a námrazy
- povodně, záplavy, zemětřesení, výbuchu sopky
- chybné funkce sprikleru
- rozbitá skla jakoukoli nahodilou událostí


Nejobsáhlejší varianta Exclusive SME přidává navíc:
- nepřímý úder blesku a napěťová špička v síti
- atmosférické srážky
- vystoupení vody z kanalizace
- loupežné přepadení při přepravě (posel)
- vandalismus
- porucha chladícího zařízení
- poškození věci ve vozidle dopravní nehodo a krádeží vloupáním do vozidla
- rozbitá skla jakoukoli nahodilou událostí
- poškození zateplené fasády ptactvem, hlodavci, hmyzem (pouze pojištění budov)
- poškození elektroniky (pouze pojištění věcí movitých)
- poškození strojů a strojních zařízení (pouze pojištění věcí movitých)

I u pojištění odpovědnosti se lze setkat s třemi variantami zmíněnými výše, liší se kromě rozsahu také limitem plnění, Basic SME má rozsah 1 000 000 Kč, Standard SME 3 000 000 Kč, Exclusive SME má limit 5 000 000 Kč a na rozdíl od předchozích dvou má územní rozsah celou Evropu, zatímco u Basic SME a Standard SME si musíte vystačit s územním rozsahem ČR.

Basic SME je základní pojištění odpovědnosti, které zahrnuje:

- újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení
- škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci
- následnou finanční škodu
- náklady právní ochrany
- zachraňovací náklady
- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči je prospěch třetí osoby
- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného
- úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění
- odpovědnost vlastníka a uživatele budovy nebo pozemku
- provoze vozidla nad rámec POV a provoz vozidla jako pracovního stroje
- odpovědnost za věci vnesené a odložené třetích osob
- odpovědnost za škodu, újmu vzniklou učni, žáku, studentu při praktickém vyučování

Standard SME rozšiřuje základní pojištění Basic SME o:
- odpovědnost za škodu, újmu způsobenou vadou výrobku (sublimit plnění je 2 mil. Kč)
- odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných  (sublimit plnění je 500 000 Kč)

Exclusive SME završuje rozsah pojištění na maximální výčet dalšími třemi pojištěními:

- odpovědnost za škodu na věcech převzatých (sublimit plnění 500 tis. Kč)
- odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (sublimit plnění 100 tis. Kč)
- odpovědnost za finanční škodu (sublimit plnění 200 tis. Kč)

Asistenční služba k pojištění BALPO

K produktu patří také bezplatné asistenční služby pro nouzový stav ve Vaší kanceláři, pojišťovna Vám pošle rychle instalatéra, elektrikáře, plynaře nebo sklenáře. Pokud je Vaše provozovna nebo kancelář je neobyvatelná, zajistí pro Vás UNIQA nouzový telefonický provoz, střežení objektu, pomůže vyhledat náhradní prostory. Pokud potřebujete rychlou právní radu, bude Vám zajištěna právní asistenci pro trestní a přestupkové právo, občanskou nebo profesní odpovědnost a pro pracovně právní vztahy. Jestliže hledáte opravdu spolehlivé řemeslníky pro opravy a údržbu Vaší provozovny či kanceláře, pojišťovna Vám bezodkladně poskytne kontakt na kvalitního malíře, zámečníka, elektrikáře, atd.

Více informací o pojištění podnikatelů obecně a možnost si toto pojištění sjednat naleznete na www.pojisteni.com/pojisteni-podnikatelu.

Máte dotaz? Kontaktujte nás