O pojištění nemovitosti v kostce | Pojisteni.com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

O pojištění nemovitosti v kostce

[caption id="attachment_1161" align="alignleft" width="283"]Pojištění nemovitosti Pojištění nemovitosti chrání Váš domov a zaručuje tak finanční ochranu velké části Vašeho majetku.[/caption]

Střecha nad hlavou patří mezi základní lidské potřeby. Tuto potřebu občas doprovází i touha po nadstandardu, ať už v podobě lokality, velikosti nebo třeba zvýšené bezpečnosti. Byt či dům tak reprezentuje nemalou a často největší část našeho majetku a investovaných peněz. Protože pojišťujeme i záležitosti daleko levnější a méně důležité, nabízí se pojištění nemovitosti jako samozřejmá a logická volba.

Pojištění majetku můžeme rozdělit na pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Jak už názvy napovídají, pojištění domácnosti Vám finančně chrání vybavení Vašeho domova při různých pojistných událostech. Například elektronika, nábytek a vybavení kuchyně jsou kryty tímto pojištěním. Pojištění nemovitosti se naproti tomu vztahuje k samotné budově či například bytu.

Co vše může být pojištěno? Pojistit si můžete obytné domy, byty, nebytové prostory i vedlejší stavby náležící k objektu, včetně oplocení či bazénu. Do pojištění nemovitostí spadají i garáže nebo rekreační objekty.

Přičemž není nutné, aby byla nemovitost dostavěna. V takovém případě můžete pojistit nejen ji, ale i další objekty na přilehlém pozemku, které jsou během stavby dočasně vybudovány.

Pokud Vaše nemovitost utrpí škody kryté pojištěním, vyplatí pojišťovna pojistné plnění, které může pojistníka uchránit od velikých finančních i existenčních problémů, které většinou s nemovitostí spojujeme. Podmínkou samozřejmě je, že vlastník pojistnému riziku nemohl zabránit.

Pojišťovny pokrývají velkou část nebezpečí, která nemovitostem mohou hrozit. Co nenajdete v základním pojištění nemovitosti, můžete si většinou připojistit.

Pojistná rizika pokrytá pojištěním nemovitosti bývají především:
- požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, povodeň, záplava, vichřice, zemětřesení
- pád stromů, stožárů
- sesuv půdy, sněhová lavina, zřícení skal nebo zemin
- tíha sněhu nebo námraza
- voda vytékající z vodovodního zařízení
- krádež a loupež
- aerodynamický třesk
- vandalismus, kouř
- elektřina (zkrat/přepětí)
- rozbití skel
- škoda způsobená nárazem dopravního prostředku
- odpovědnost za újmu z běžného občanského života a v souvislosti vlastnictvím staveb

Zvláštní připomenutí si zaslouží posledně jmenované připojištění odpovědnosti, protože škody, které se v souvislosti s nemovitostí stanou někomu jinému než Vám, pojišťovna uhradí pouze s tímto připojištěním. Často se jedná například o vodu vytékající na podlahu a prosakující k sousedům o patro níže.

Pojišťovny zpravidla nabízejí i bonus za každý rok bez pojistné události a za komplexní pojištění společně s pojištěním domácnosti.

Pojistné závisí kromě běžných záležitostí, jako jsou pojistná částka, spoluúčast a různá připojištění, také na lokalitě. Některé lokality jsou náchylnější k zemětřesením, jiné k povodním nebo například krádežím, dle rizikovosti pak (pokud je zvoleno dané připojištění) narůstá pojistné. Nejvyšší pojistné se u nás platí v hlavním městě, více se platí i na samotách.

Součástí pojištění nemovitosti jsou asistenční služby. Spadá do nich poradenství, kdy jsou Vám 24 hodin denně odborníci pojišťovny připraveni poradit, jak postupovat při škodné události a dalších situacích. V případě havarijního stavu se pojišťovna postará o zajištění technické pomoci. Můžete se na ni obrátit, když se Vám ztratí klíč, případně při odstraňování příčiny havarijního stavu, kdy zorganizuje a uhradí například instalatérské, topenářské, kominické nebo elektrikářské práce.

Pro sjednání pojištění nemovitosti nebo poradenství v této oblasti nás kontaktujte na tel.: 515 555 555.
Máte dotaz? Kontaktujte nás