Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli | Pojisteni.com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

頭を抱える男性 Víte, že pokud způsobíte zaměstnavateli škodu při plnění pracovních povinností, je oprávněn žádat po vás náhradu této škody, a to až do výše 4,5násobku Vašeho výdělku, v  některých případech i vyšší? Můžete například nahodilým pohybem shodit ze stolu počítač nebo ztratit svěřený mobilní telefon.
Pojistěte se pro případ škod způsobených v zaměstnání.

 

Pojištění kryje škody:

 • na životě nebo zdraví,
 • poškozením či zničením věci,
 • finanční škody vyplývájící ze škody na životě, nebo zdraví.

Z pojištění odpovědnosti za škodu ovšem také existují výluky, které jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách nebo zvláštních pojistných podmínkách uvedených pojišťoven. Mezi prvotní a základní výluky patří, že pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli se nevztahuje na odpovědnost za škodu:

 • způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí,
 • po požití alkoholických nápojů nebo po požití či aplikaci jiných psychotropních nebo omamných látek,
 • zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo podnikání není na území České republiky,
 • lze vytvořit individuální smlouvu pro každé zaměstnání a zohlednit Vaše požadavky včetně volby územní platnosti tohoto pojištění jako je Česká republika, Evropa nebo celý svět. Je také možné navolit různé doplňkové připojištění:
  • řízení motorového vozidla zaměstnavatele,
  • pracovní stroje,
  • soudy,
  • státní zastupitelství,
  • ztráta svěřených předmětů,
  • pokuty, penále,
  • světové pojistné krytí,
  • křížová odpovědnost.

  U tohoto druhu pojištění lidově nazývaného "pojištění na blbost" si lze také zvolit různou výši spoluúčasti na škodě. Například pojišťovna Generali nabízí pevnou spoluúčast 1.000,- Kč. Je potřeba si uvědomit, že podle toho, jakou spoluúčast si zvolíte, se adekvátně bude odvíjet výše pojistného.

 

 

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás