Pojištění odpovědnosti zaměstnance aneb „Pojistka na blbost“ | Pojisteni.com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance aneb „Pojistka na blbost“

Pojištění odpovědnosti zaměstnance, často nazývané "pojistka na blbost", je pro firmy stále důležitější. V dnešním světě, kde jsou žaloby běžné a právní systémy stále složitější, se firmy stále více spoléhají na tato pojištění k ochraně před nečekanými náklady a potenciálními právními problémy. Tento článek se zaměří na význam a výhody pojištění odpovědnosti zaměstnance a na to, jak může být klíčovým nástrojem v rámci správy rizik pro podniky všech velikostí.

Pro koho je pojištění vhodné?

Pojištění odpovědnosti zaměstnance je vhodné pro každého pracujícího. Zvláště žádoucí je v případě, vykonáváte-li povolání spojené s řízením vozidla, s ovládáním drahých strojů nebo při kterém je na vás kladena vysoká zodpovědnost. Ať už finanční, účetní nebo třeba fyzická. Někteří zaměstnavatelé pojištění svých zaměstnanců vyžadují, jiní jim nechávají volnou ruku.

Pojistit lze jakoukoliv profesi, ať už vám to ukládá zákon či jste jen obezřetní a prozíraví. Obecně lze pojistku doporučit vždy těm, s jejichž výkonem povolání je spojen podpis dohody o hmotné odpovědnosti, máte svěřené drahé přístroje či pomůcky, nebo můžete přímo ovlivňovat zdraví a životy lidí či zvířat.

Zákoník práce stanovuje finanční odpovědnost zaměstnance za škody na majetku a škody na zdraví během pracovního procesu. Zaměstnavatel po vás může požadovat až 4,5násobek vašeho platu k úhradě způsobené ztráty. Dobrá pojistka za vás však zaměstnavatelem požadovanou kompenzaci uhradí. Díky "pojištění na blbost" se ale nemusíte finančních následků svých chyb, přehmatů a zaváhání bát. Všechny vzniklé škody za Vás pojišťovna uhradí.

Kdo má povinnost se pojistit?

U některých profesí je nutnost pojistit se stanovená zákonem. Týká se to především:

  • lékařských profesí jako je praktický či veterinární lékař, stomatolog atd.
  • právnické a ekonomické profese – advokát, notář, daňový poradce, auditor
  • ostatní profese: provozovatel letadla, provozovatel vnitrozemského plavidla, provozovatel jaderného zařízení, zadavatel klinického hodnocení zdravotnického prostředku či léčiva.

Jaké škody pojistka kryje?

Pojistka odpovědnosti pro povolání se vztahuje např. na škody na svěřeném vozidle (kromě škod krytých povinným ručením) nebo nástroji či na ztrátu svěřených předmětů. Dále také na pokuty a penále za způsobenou škodu. Zároveň pokrývá i zdravotní škody způsobené třetím osobám. Jaké situace to mohou být?

  • nabourání služebního automobilu
  • poničení výrobního stroje
  • zranění zákazníka sesunutím špatně vyskládaného zboží
  • polití firemního notebooku kávou
  • ztráta služebního telefonu
  • způsobení finanční škody chybným zaúčtováním materiálu apod.

Existují však také situace, na které se pojištění odpovědnosti zaměstnance nevztahuje. Jsou to například škody způsobené zbraní, protiprávně užívanými věcmi, chybou počítačového systému či schodkem na svěřených hodnotách. Dále pojišťovna plnění nevyplatí, pokud byla škoda způsobena pod vlivem návykových látek nebo alkoholu a v některých dalších případech. Pro přesné znění výluk a dalších informací si vždy detailně projděte pojistné podmínky.

Jak vybrat to správné pojištění?

Pojištění seženete už za několik stokorun ročně. Cena by však určitě neměla být vaším hlavním parametrem výběru. Částka za pojištění se také navyšuje v případě, že potřebujete pojištěním krýt i řízení firemních vozidel (bývá zhruba 2x až 3x vyšší). Při výběru se raději zaměřte na výši pojistného limitu (částka, do které škody hradí pojišťovna – cokoli navíc půjde z vaší kapsy).

Výhody pojištění

Jde o velmi praktické pojištění, které hradí události, jež se denně dějí a nepojištěným mohou způsobit velké komplikace. Díky tomuto pojištění se nemusíte ničeho obávat. Za pár korun na pojistném to stojí.


Pro sjednání pojištění se obracejte na naše odborníky z www.pojisteni.com.

Máte dotaz? Kontaktujte nás