Porovnání pojištění online - cestovní pojištění | Pojisteni.Com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

Pojištění podnikatelů

Vyberte si z následující nabídky:

Souhrnné pojištění majetku

Předmětem pojištění majetku mohou být budovy a věci movité (výrobní a provozní zařízení, zásoby).

Pojištění majetku se sjednává na novou hodnotu (tj. částku, kterou je nutno vynaložit na znovupořízení nové věci) nebo na časovou hodnotu (hodnota snížená o opotřebení majetku). Více


Pojištění elektroniky

Předmětem pojištění mohou být zařízení výpočetní, komunikační, lékařské či zabezpečovací techniky (nebo jiné elektroniky) včetně podnikového software. Tato zařízení musí být schopna zahájení práce nebo jsou již v provozu. Více


Pojištění strojů

Předmětem pojištění mohou být stroje nebo strojní zařízení, které jsou schopny zahájení práce nebo jsou již v provozu.

Jedná se o speciální druh pojištění, který velmi vhodně doplňuje souhrnné pojištění majetku. Je koncipováno jako "Allrisk pojištění", tedy zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena. Více

Pojištění stavební a montážní

Toto pojištění je určeno pro krytí škod, ke kterým může dojít v souvislosti se stavebním nebo montážním projektem. Více


Pojištění přerušení provozu

Toto pojištění je důležitým doplňkem souhrnného pojištění majetku, pojištění elektroniky a strojů. Zabrání pojištěnému podniku snížení výkonnosti a zajistí plynulé pokračování činnosti a další rozvoj podniku v případě vzniku škody, a to až do doby, než podnik dosáhne svého původního postavení na trhu. Více


Pojištění odpovědnosti za škodu a vadu výrobku

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností představuje pojistnou ochranu pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci. Více


Pojištění profesní odpovědnosti

Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na životě, zdraví, věci a jinou z nich vyplývající majetkovou škodu (ztráta na výdělku nebo ušlý zisk po dobu pracovní neschopnosti), za kterou provozovatel nestátního zdravotnického zařízení odpovídá v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Více


Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Většina z nás tráví nejméně 1/3 pracovního dne v zaměstnání. Stejně jako při jakékoli jiné činnosti, i při výkonu zaměstnání můžeme způsobit škodu. Více


Pojištění managementu

Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobila fyzická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního orgánu a dozorčí rady nebo v souvislosti s výkonem jiné vedoucí funkce v podniku. Pokud porušením povinností pojištěných osob vznikne přímo obchodní společnosti nebo třetí osobě finanční škoda, bude ze strany pojišťovny uhrazena společně s náklady právního zastoupení v případném soudním sporu. Více


Máte dotaz? Kontaktujte nás